Koronahjelpen

Her finner du hjelp, tips og råd ifm. den pågående Koronakrisen.

  1. Hjem
  2. Koronahjelpen
Kompensasjon naeringsliv shutterstock 1721885713

Kompensasjonsordningen for virksomheter med omsetningsfall

Det er nå mulig å søke kompensasjon for virksomheter med omsetningsfall som følge av Covid-19-situasjonen; også for juni og juli. Frist for å søke er 31. okt.

Permittering og lonn shutterstock 574323790

Endringer i permitteringsreglene fra 1. september

Fra og med 1. september økes antall lønnspliktdager. Samtidig fjernes lønnskompensasjonen for permitterte.

Kultur shutterstock 184911035

Kompensasjonsordningen for kultursektoren utvides

Kompensasjonsordningen for kultursektoren utvides, og det er åpnet for søknader for kulturarrangementer i perioden 1. mai til 31. August

Endringer i kompensasjonsordningen for virksomheter med omsetningsfall small

Endringer i kompensasjonsordningen for virksomheter med omsetningsfall

Søknad om tilskudd for april ble åpnet 16. mai. I forbindelse med at det ble mulig å søke om tilskudd for april, ble også den tilhørende forskriften endret. Vi har her oppsummert de viktigste endringene i forbindelse med søknad for april

Endrinng i omsorgsdager shutterstock 1709648194

Endring i antall omsorgsdager fra 1. juli 2020

I lys av Covid19, ble det vedtatt en midlertidig ordning som doblet antall omsorgsdager. Antall dager er nå nullstilt og ny telling løper fra 1. juli 2020.

Shutterstock 1215493660

Viktig å vite om ferieavvikling, feriepenger og permittering

Dette bør du vite når du nå står foran utbetaling av feriepenger for 2020

Soknad om kompensasjon shutterstock 1624563289

Søknad om kompensasjon

Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av kononautbruddet

Shutterstock 115157587

Egenandelen Halveres

Egenandelen på 10 000 kroner er vurdert som for høy. Den vil derfor bli halvert til 5 000 kroner fra og med søknaden for april.

Shutterstock 287193896

Viktige avklaringer omkring ferieloven og Covid-19

Arbeids- og sosialdepartementet har foretatt vuderinger av behovet for endringer i ferieloven i forbindelse med Covid-19.

Koronatider sb1 ostlandet png

Koronatider og hva bankene er opptatt av

Stein-Ragnar Noreng har hatt en samtale med Werner Bosaaen i SpareBank 1 Østlandet om hva banken kan hjelpe deg med i disse tider

Lov og orden

Søknad om kontantstøtte krever bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører.

Det er greit å vite at på forespørsel skal du som søker kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører.

Viktig informasjon 001

Lønnskompensasjon til permitterte – viktig endring for arbeidsgivere

Nå er den midlertidige ordningen med full lønn i 18 dager etter arbeidsgiverperioden klar i form av forskrifter.

Tiltakskalkulatoren 200x160 9

«Tiltakskalkulatoren» hjelper deg i kampen om å vinne både slaget og krigen!

Nå kommer Regjeringen med forskriften om hvordan «kontantstøtten» til næringslivet skal håndteres, og hvilke krav som stilles til den.

Shutterstock 107986940

Garantilån – et virkemiddel i skyggen av kontantstøtten

De virksomhetene som har opplevd et betydelig fall i inntektene som følge av koronatiltakene, har naturlig nok stort fokus på «kontantstøtten».

Coronavirus Lockdown 42259 Webp net resizeimage201

Koronakrisen og kontraktsforpliktelser

Les Morten B. Tidemann, advokat og partner i Ligl Advokater AS, sine råd ifm. koronakrisen.

Immaterielle rettigheter 31101 Webp net resizeimage

Immaterielle rettigheter - praktiske råd i en krisetid

Pass på at verdiene ikke renner ut i sanden, skriver Fredny Bade, advokat og partner i Ligl Advokater AS. Han er vår gjesteskribent.

43645 Korona20 Lockdown20220compressed

Korona og permitteringer

Les Fredny Bade, advokat og partner i Ligl Advokater AS, sine betraktninger rundt Hovedavtalens betydning, samt rettigheter og plikter ifm. permitteringer.

Koronarelatert sykefravaershutterstock 94900834

Iverksettelse av nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag vedtatt en forskrift som reduserer arbeidsgiverperioden for fravær som er relatert til koronavirus til 3 kalenderdager

Shutterstock 1027563259

Informasjon: utbetalinger og prioriteringer

De siste dagers hendelser knyttet til tiltak for å hindre spredning av koronaviruset har medført utfordringer og endringer for alle som driver næringsvirksomhet

Viktig informasjon 001

Viktig informasjon

Vi har den siste uken opplevd mange henvendelser fra kundene våre rundt tiltakene som ble foreslått av regjeringen sist fredag. Her er iverksettelsesdatoer for tiltak knyttet til permittering.

Permitteringsveileder

Permittering - en veileder

TheVIT har utviklet og oppdatert dette informasjonsskrivet med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon per 17.03.2020 fra NAV, NHO og Virke.

Koronahjelpen stor logo

Trenger du råd eller noen å sparre med?

Våre rådgivere er oppdatert på koronakrisen og hvordan du kommer best mulig ut av den.

Send en mail til Koronahjelpen
Logo sparebank1 ostlandet

Kan banken hjelpe deg?

Vår største eier, SpareBank 1 Østlandet, gir råd til sine kunder. Les mer og se om rådene kan hjelpe deg og selskapet ditt også.

Les rådene
Logog regjeringenno

Hva sier regjeringen?

Les viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen.