Informasjon: utbetalinger og prioriteringer

De siste dagers hendelser knyttet til tiltak for å hindre spredning av koronaviruset har medført utfordringer og endringer for alle som driver næringsvirksomhet

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Informasjon: utbetalinger og prioriteringer
Shutterstock 1027563259
Publisert 20 mar. 2020

Situasjonen har medført at mange opplever en økende grad av usikkerhet knyttet til egen likviditet og behov for å iverksette tiltak. Mange bedrifter har allerede innført permitteringer og iverksatt andre tiltak for å håndtere situasjonen som har oppstått. Vi har med bakgrunn i dette valgt å innføre strengere tiltak rundt godkjenning av lønnsutbetalinger.

Aktsomhet i forhold til svindelforsøk

Det er dessverre slik at enkelte ønsker å utnytte situasjonen rundt koronaviruset. Antall svindelforsøk er økende og vi anmoder alle om å øke aktsomhetsnivået slik at vi unngår feilutbetalinger.

Er dere i den minste tvil om mottatte fakturaer eller mistenkelige henvendelser relatert til regnskapet, så ta kontakt med den aktuelle leverandør/kunde, eller med oss ved å benytte det telefonnummeret dere har alltid brukt, og ikke det som kanskje opplyses om i den mistenkelige henvendelsen.

Lønnsutbetalinger

For våre lønnskunder der TheVIT AS legger utbetalingene til forfall, vil vi med umiddelbar virkning innføre et krav om at alle lønnsutbetalinger på forhånd skal godkjennes av kunde. Mange kunder har allerede innført en slik prosedyre og det vil dermed ikke bli en endring i forhold til eksisterende rutiner. For kunder som ikke har en slik rutine i dag, vil endringen medføre at kunde får oversendt forslag til en utbetalingsliste hvor beløpet bekreftes.

Dersom dere velger å permittere, er det viktig at saksbehandler i TheVIT AS kontaktet slik at vi får håndtert dette korrekt i våre systemer.

Godkjenning av andre utbetalinger

For kunder der vi utfører betaling på vegne av foretaket (utover lønn), gjennomfører vi for tiden ingen endring i rutiner. Dette innebærer at de betalingsrutiner som er avtalt blir gjennomført. For kunder som ønsker en endring i betalingsrutinen, f.eks. at alle utbetalinger skal godkjennes før utbetaling fra bank, må saksbehandler i TheVIT AS kontaktes.
Vi minner om at dersom betalinger skal endres eller stoppes, må vi få skriftlig beskjed om dette.

Ved behov om bistand, ta kontakt med koronahjelp@thevit.no eller din vanlige saksbehandler.