Kompensasjonsordning 2 for næringslivet: Dette må du være oppmerksom på

Det er vedtatt en ny kompensasjonsordning kalt Kompensasjonsordning 2 for næringslivet. Ordningen er en videreføring fra tidligere, med noen viktige unntak.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Kompensasjonsordning 2 for næringslivet: Dette må du være oppmerksom på
Shutterstock 1679400043 Kompensasjonsordning 2 for naeringslivet
Publisert 11 des. 2020

Kompensasjonsordning 2 for næringslivet:

Dette må du være oppmerksom på

Det er vedtatt en ny kompensasjonsordning kalt Kompensasjonsordning 2 for næringslivet. Ordningen er i stor grad en videreføring av den ordningen vi hadde fra mars til august 2020. Merk at bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor nå skal vedlegges allerede ved søknadstidspunktet, og ikke i ettertid som ved forrige kompensasjonsordning. Kostnader til revisor og regnskapsfører i forbindelse med innhenting av bekreftelse blir dekket med 80% opp til et beløp på kr. 10.000 per søknadsperiode.

Ordningen gjelder for de samme næringene som sist, og det er også her et krav om mer enn 30% omsetningsfall som følge av koronapandemien. Ordningen dekker en andel av faste uunngåelige kostnader, og denne gangen skal det rapporteres i terminer av to måneder (sept/okt, nov/des, osv). De terminene som omfattes av ordningen er september/oktober 2020, november/desember 2020, januar/februar 2021 og mars/april 2021. Omsetningen skal sammenlignes med samme periode i 2019. Hadde man ikke omsetning i samme periode i 2019 kan man ut fra forslaget som nå foreligger ikke søke for den aktuelle tomånedersperioden.

Det vil komme en veiledning om hvilke forberedelser og hva som er nødvendig dokumentasjon på kompensasjonsordning.no fra begynnelsen av desember. Ønsker du informasjon fra oss, send en mail til koronahjelp@thevit.no

Kompensasjonsordning.no vil bli benyttet for rapportering også denne gangen:

  • 18. januar 2021 åpner søknadsportal for runde to med kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronasituasjonen.
  • Fristen for å søke om tilskudd for periodene 1.september til 31. oktober og 1. november til 31. desember er 14. mars 2021.
  • Fristen for å søke om tilskudd for periodene 1. januar til 28. februar 2021 er 15. mai 2021. Søknadsportalen åpner for innsending av søknad 15. mars 2021.
  • Søknadsportalen for perioden 1. mars til 30. april åpner ca 15. mai 2021.

Husk at søknadene skal kontrolleres og godkjennes av autorisert regnskapsfører eller revisor FØR de sendes inn.