Iverksettelse av nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag vedtatt en forskrift som reduserer arbeidsgiverperioden for fravær som er relatert til koronavirus til 3 kalenderdager

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Iverksettelse av nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding
Shutterstock 94900834
Publisert 20 mar. 2020

Endringen medfører at arbeidsgiver nå må få oversikt over om fraværet har sammenheng med koronaviruset eller ikke for å kunne avgjøre om det skal være 3 eller 16 kalenderdager i arbeidsgiverperioden.

For alle andre situasjoner hvor den ansatte er syk og fraværende gjelder reglene om at det skal være en arbeidsgiverperiode på 16 kalenderdager som tidligere. Her er det altså ikke gitt lettelser for arbeidsgiverne.

Refusjon fra dag 4 med egenmelding

NAV har i dag et krav om legeerklæring for å akseptere sykmelding. Når folketrygden/NAV nå går inn og betaler for korona-relatert sykefravær fra dag fire, vil det med det vanlige regelverket bety at egenmeldinger ikke kan brukes. Derfor får NAV i dag (20. mars) hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring.

Alle som sitter i karantene eller er syke, uten behov for legehjelp, er derfor oppfordret til å be arbeidsgiver akseptere egenmelding i hele arbeidsgiverperioden.

Nærmere regler om refusjon

Arbeids- og sosialdepartementet arbeider nå med en refusjonsordning. Detaljene i denne ordningen er ikke klare, og departementet vil komme tilbake med nærmere retningslinjer så snart som mulig.

Næringsdrivende og frilanser

Disse reglene vil gjelde også for frilansere og selvstendig næringsdrivende, slik at NAV utbetaler sykepenger til disse gruppene allerede fra fjerde dag, mot tidligere fra dag 17.

Ikrafttredelse
Reglene gjelder fra 16.mars 2020.

Utfyllende informasjon fra Regjeringen.no