Karriere

Er du en dyktig og proaktiv rådgiver innen økonomi, business intelligence eller HR? Hos oss vil du bli en del av et team- og kompetansemiljø.

  1. Hjem
  2. Karriere

Hvorfor jobbe i TheVIT

TheVIT er et konsulentselskap som bistår med rådgivning innen økonomi, HR og Business Intelligence. Vi har et felles mål om å forbedre og effektivisere prosesser for våre kunder. Vi tilbyr kundene våre team med spesialister og kapasitet tilpasset kundens behov.

Vi har spennende kunder i ulike bransjer, alt fra bygg og anlegg, detaljhandel, bank og finans, teknologi og starts-ups. Noen er små, andre er store og børsnoterte konsern. Som TheVIT-konsulent vil du få mulighet til å bygge bred og variert konsulenterfaring gjennom arbeid med våre kunder, og som del av vårt tverrfaglige miljø med spisskompetanse på Business Intelligence, management reporting, finans, økonomi og HR!

Vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø.
Vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø.

Vi trives sammen og er opptatt av å ha det gøy på jobb

En utviklende og variert arbeidshverdag, samt et godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer, er viktig for å trives og prestere. Vi opptatt av å bygge en teamkultur hvor vi sparrer med hverandre, og utveksler kompetanse og erfaring – og hvor vi har humor i arbeidshverdagen. I tillegg trives vi med å treffes utenom jobb. Enten det er på firmaturer, fredagspils, løpetrening eller fellestrening på Barry’s Bootcamp: Vi er opptatt av å ha det gøy sammen!

Vi ønsker også at våre ansatte skal oppleve fleksibilitet i hverdagen og at TheVIT skal være en arbeidsplass man kan trives i ulike livsfaser. Derfor har vi fleksible ordninger for hjemmekontor, og gode velferdsordninger og prosesser som tilrettelegger og støtter ansatte gjennom ulike livsfaser.

Karriere- og utviklingsmuligheter

Vi er opptatt av at ansatte skal utvikle seg, både faglig og personlig. Hos oss er det karriereveier både innenfor de ulike tjenesteområdene og på tvers, som gir mulighet til å utvikle seg som en fagspesialist, en erfaren konsulent, leder eller andre sentrale roller.

I TheVIT foregår store deler av lærings- og utviklingsprosessene i det daglige arbeidet hvor man bidrar til å løse kundens utfordringer. Gjennom dette arbeidet vil du utvikle solid bransje- og forretningsforståelse. Dette kombinerer vi med faglig påfyll gjennom TheVIT Akademiet, vårt senter for læring og utvikling, hvor vi tilbyr kurs og treningsprogrammer som både er rettet mot fag, konsulentrollen og andre sentrale roller.

I TheVIT har du derfor store muligheter til å påvirke din egen utvikling, støttet av en kultur som er åpen for ideer, innspill og tilbakemeldinger.

Student eller nyutdannet?

Rekrutteringsprosessen og onboarding

I en rekrutteringsprosess med oss, vil du merke at vi er opptatt av gjensidighet. Det vil si at vi er opptatt av at du skal bli godt kjent med oss, den aktuelle rollen og hvordan en arbeidshverdag hos oss ser ut. Samtidig ønsker vi å bli godt kjent med deg som person og din kompetanse.

En rekrutteringsprosess hos oss består derfor av en uformell prat med fokus på å bli bedre kjent, før et intervju hvor vi gjerne inkluderer både case og personlighetstest. Gjennom caseoppgaven vil du få et innblikk i hvordan hverdagen som konsulent hos oss kan være. Du vil også få kjennskap til hvilke problemer, utfordringer og spørsmål vi jobber med hos kundene. Dette vil også gi oss innblikk i hvordan du går frem for å løse typiske kundecaser og du blir bedre kjent med oss.

Meet the team!

Vi er opptatt av at du gjennom rekrutteringsprosessen skal bli godt kjent med oss og arbeidshverdagen i TheVIT. Vi gir derfor ofte finalekandidater muligheten til å få en prat med noen i ditt kommende team som en del av rekrutteringsprosessen.

Når du er ansatt, vil du få tildelt en TheVIT Venn og bli invitert med på fredagspils, arrangementer, informasjonsmøter mm. før oppstart. På den måten får blir du bedre kjent med oss allerede før første arbeidsdag!


Les mer om onboardingen i TheVIT