Graduate i TheVIT

Som nyutdannet i TheVIT blir du med i vårt graduateprogram, hvor du fra start vil få konsulenterfaring og danne grunnlaget for en spennende karriere.

 1. Hjem
 2. Karriere
 3. Graduate i TheVIT

Graduate i TheVIT

Som nyutdannet i TheVIT blir du med i vårt graduateprogram, hvor du fra start vil få konsulenterfaring og danne grunnlaget for en spennende karriere innen økonomi, HR eller Business Intelligence og rapportering.

Hverdagen som nyutdannet i TheVIT

TheVIT er et konsulentselskap i stor vekst. Vi leverer tjenester innen økonomi, HR, Business Intelligence, rapportering og forretningsutvikling tilpasset et næringsliv i rask utvikling. Vårt mål er å forbedre og effektivisere prosesser for våre kunder gjennom å tilby team med spesialister tilpasset kundenes behov. Som konsulent i TheVIT vil dette også være din arbeidshverdag.

Hos oss vil du jobbe i team med dedikerte og dyktige kollegaer i et bredt og dynamisk kompetansemiljø. Vi jobber sammen mot felles mål, inkluderer hverandre og har det gøy på jobb!

Les mer om hvorfor jobbe i TheVIT her
Kristine Seim (til høyre) sammen med rådgiver Cathrine Fossum Berge og Trygve Rosseland Stokke.
Kristine Seim (til høyre) sammen med rådgiver Cathrine Fossum Berge og Trygve Rosseland Stokke.
Som ansatt i TheVIT blir du en del av en inkluderende prestasjonskultur, preget av gjensidig tillit, samarbeid og engasjement.
Som ansatt i TheVIT blir du en del av en inkluderende prestasjonskultur, preget av gjensidig tillit, samarbeid og engasjement.

Faglig og personlig utvikling

Vi er opptatt av at alle ansatte skal få mulighet til å utvikle seg både faglig og personlig. Mye av læringen og utviklingen skjer i det daglige arbeidet med kunder, hvor du vil møte kundene og bidra til å løse deres utfordringer, basert på behovet de har.

En forutsetning for å levere gode tjenester til kundene våre, er god forståelse og utvikling i konsulentrollen. Gjennom TheVIT Akademiet tilbyr vi kurs og trening for alle ansatte, for eksempel kurs og trening i konsulentferdigheter. Ettersom vi har kunder i et bredt spekter av størrelser og bransjer, vil man også få muligheten til å utvikle solid bransje- og forretningsforståelse fra start. I lederroller eller andre sentrale roller senere i karrieren, vil slik innsikt og forståelse kunne være helt sentralt. 

Tilbakemeldingene fra tidligere graduates er at de opplever en bratt og spennende læringskurve når de starter hos oss.

Du vil ha stor mulighet til å kunne påvirke din egen utvikling i TheVIT. Hos oss er det karriereveier både innenfor de ulike tjenesteområdene og på tvers.

Se våre ledige stillinger her

Graduateprogrammet – for deg som er nyutdannet eller har maksimalt ett års arbeidserfaring

Graduateprogrammet er for deg som er nyutdannet eller har maksimalt ett års arbeidserfaring. Som graduate hos oss blir du med i et team med dedikerte og dyktige kollegaer. Du vil fra start jobbe som konsulent med utfordrende og varierte kundeoppdrag, og bidra til å utvikle nye konsepter og løsninger. Du vil gjennom graduateprogrammet få muligheten til å utvikle gode konsulentferdigheter, forretnings- og bransjeforståelse og en solid faglig base.

Les mer om Welcome to TheVIT-Week her
Gjennom TheVIT sitt graduate- program vil du etablere grunnlaget for å kunne bygge videre karriere innen Business Intelligence og rapportering!
Gjennom TheVIT sitt graduate- program vil du etablere grunnlaget for å kunne bygge videre karriere innen Business Intelligence og rapportering!

For å sikre en god start får du også tildelt en fadder, en såkalt TheVIT Venn. Din TheVIT Venn vil være en som avslutter sitt eget graduateprogram, og som har god kjennskap til hvordan det første året er og oppleves. Fadderen sørger også for at du raskt blir en del av miljøet hos oss, ved å invitere deg med på felles fredagspils, firmaturer, informasjonsmøter og lignende før oppstart. På den måten får du muligheten til å bli godt kjent med oss allerede før første arbeidsdag.

Den første uken på jobb er en onboardingsuke kalt «Welcome to TheVIT-week», hvor du blir bedre kjent med TheVIT, våre tjenester, hvordan vi jobber og dine nye kollegaer.

Hver høst søker vi etter etter nyutdannede som vil være med på våre graduateprogrammer innen Økonomi, HR og Business Intelligence. Les mer om programmene nedenfor.

Innenfor Økonomi (Finance and Advisory) tilbyr vi et graduateprogram med fokus på:

 • Utvikling av grunnleggende økonomikompetanse​
 • Deltakelse i prosjekter knyttet til økonomileveranser, digitalisering og automatisering
 • Innsikt i flere bransjer og utvikling av bransjeforståelse
 • Grunnleggende innsikt og kompetanse i prosjektarbeid og prosjektledelse
 • Konsulentferdigheter

Dette programmet danner grunnlaget for videre karriere som konsulent, og/eller innen en rekke økonomiroller, som for eksempel

 • Business controller
 • Financial controller
 • Økonomisjef
 • CFO
 • Chief accountant
 • Group chief accountant
Les mer om våre økonomi- og rådgivningstjenester

Innenfor HR Business Partner tilbyr vi et graduateprogram med fokus på:

 • Utvikling av grunnleggende kompetanse og forståelse innen HR-prosesser og rutiner, samt HR-administrasjon​
 • Å digitalisere HR-prosesser og rutiner, samt implementering av HR-systemer​
 • Bransjekunnskap og forståelse gjennom arbeid med våre kunder ​
 • Grunnleggende innsikt og kompetanse i prosjektarbeid ​
 • Forretningsforståelse​
 • Kurs og trening i konsulentferdigheter, samt on-the-job training som gir utvikling i grunnleggende konsulentferdigheter

Dette programmet danner grunnlag for spennende HR-karriere som konsulent og/eller for HR-roller innenfor følgende arbeidsområder:

 • Rekruttering og employer branding
 • HR-tech og implementering av HR-systemer
 • Løpende personaladministrasjon
 • Effektivisering og forbedring av HR-prosesser og rutiner
 • Karriere- og kompetanseutvikling
 • HR rådgivning/HR Business Partner
Les mer om HR Business Partner

Innenfor Business Intelligence tilbyr vi et graduateprogram med fokus på:

 • Utvikling av kompetanse innen Business Intelligence
 • Utvikling av forretningsforståelse på tvers av bransjer
 • Å øke lønnsomhet ved å gi bedre beslutningsgrunnlag og informasjon til ledelsen
 • Å utvikle konsulentferdigheter
 • Innsikt og kompetanse i prosjektarbeid og prosjektledelse
 • Kursing og sertifisering innenfor relevante teknologiområder
 • Kjennskap til TheVITs forretningsområder

Dette programmet danner grunnlag for en spennende videre karriere som konsulent, og/eller med roller innenfor følgende arbeidsområder

 • Analyse og rapportering
 • Utarbeidelse og designing av rapporter i Power BI
 • Prosjektledelse/produkteierskap
 • Utvikling av løsninger for dataflyt
 • Forretningsutvikling
 • RPA-utvikler (Robotic Process Automation)
Les mer om Business Intelligence