HR Business Partner

Vi hjelper deg med å gjøre HR mer smidig og fleksibel.

 1. Hjem
 2. Tjenester
 3. HR Business Partner

HR Business Partner

Medarbeiderne dine er det mest verdifulle du har. Det er de som skaper lønnsomhet og økonomisk vekst. Derfor er HR-arbeidet så viktig. Og derfor kaller vi våre HR-medarbeidere for HR Business partnere.


De skal være din partner på å utvikle medarbeiderne og dermed bedriften. Vi står klare til å hjelpe deg slik at de får ut sitt potensial og dermed bidrar mest mulig til å skape verdi ved å effektivisere dine HR-prosesser og systemer.

Dine medarbeidere utgjør ditt største forretningspotensial. De er en forutsetning for å oppnå både god lønnsomhet og økonomisk vekst. Våre HR Business partnere støtter deg i ditt arbeid med å skape forretningsmessig verdi gjennom dine medarbeidere.

Vi tilpasser våre tjenester til ditt behov

HR er et bredt fagfelt som inneholder mye. Dermed varierer også behovet fra bedrift til bedrift.

 • Har du behov for en HR Avdeling av og til, kanskje noen timer i uken eller mnd?
 • Har du behov for rådgivning ved etablering av rutiner og retningslinjer HR?
 • Har du oversikt over ditt malverk eller behov for å samle alt på et sted?
 • Har du tenkt å digitalisere HR prosessene?
 • Har du behov for rådgivning ved valg av HR system?
 • Har du behov for prosjektleder ved implementering av HR system?
Send oss en mail, så tar vi kontakt med deg innen 24 timer?
Gry Brandsnes

Gry Brandsnes


LEDER HR BUSINESS PARTNER

Tjenester: HR Businesspartner

Avdeling: Oslo, Munkedamsveien

Telefon E-post LinkedIn

Bred og variert erfaring

TheVIT har bred og variert HR-kompetanse og -erfaring og kan hjelpe deg med:

 • Strategisk HR
 • HR administrasjon
 • Rekruttering og onboarding
 • Rådgivning i valg av HR system
 • Prosjektlede implementering og digitalisering av HR prosesser

HR Kartlegging

Vi ønsker å bidra til din utvikling fra første dag. Derfor har vi laget noen faste spørsmål HR-lederen eller ledelsen skal svare på. Dette gjør oss i stand til å forstå dine behov raskt. Svarene gir oss oversikt over status i HR avdelingen/arbeidet i dag, og gjør oss i stand til å bidra til enkle rutiner og prosesser for å ivareta løpende HR-oppgaver.

Denne kartleggingen identifiserer også forhold som krever forbedring eller digitalisering, men dere velger selv hva dere ønsker vår hjelp til!

Retningslinjer og rutiner

Retningslinjer og rutiner

Gode rutiner og retningslinjer gjør hverdagen din lettere. Dette er noe av det vi kan hjelpe deg med!

 • Arbeidsavtaler
 • Arbeidsrett
 • Personalhåndbok
 • HMS rutiner og håndbok
 • GDPR
 • Sykefraværshåndtering
 • HR prosesser
Ta kontakt for en uforpliktende presentasjon
Utvikling HR kopi

Utvikling

Personlig utvikling øker trivsel og bedrer prestasjonene til dine medarbeidere. Vi har metoder, verktøy og kompetanse til å sikre at dette gjøres profesjonelt og systematisk.

Vi hjelpe deg med blant annet dette:

 • Etablering og implementering av HR system og verktøy
 • Rekruttering og Onboarding
 • Medarbeiderundersøkelse
 • Medarbeidersamtaler
 • Kompetanseutvikling
 • Prosjektledelse
Ta kontakt for en uforpliktende presentasjon
Analyse og strategi

Analyse og strategi

Vi hjelper deg med å samle nøkkelinformasjon på et sted i et HR Dashboard. Da får du bedre oversikt og kontroll og kan raskere iverksette nødvendige tiltak og gi tilbakemeldinger. Og du sparer mye tid.

Her er eksempler på nøkkelinformasjon du kan få i et dashboard:

 • Turnover
 • Sykefravær
 • Demografisk data
 • Antall årsverk med ulik alder
 • Lønnshistorikk
Ta kontakt for en uforpliktende presentasjon