HR Business Partner

Vi hjelper deg å optimalisere dine viktigste ressurser og fremste konkurransefordel – dine medarbeidere!

 1. Hjem
 2. Våre tjenester
 3. HR Business Partner

HR Business Partner

Vi hjelper deg å optimalisere dine viktigste ressurser og fremste konkurransefordel – dine medarbeidere!

Dine medarbeidere utgjør ditt største forretningspotensial. De er en forutsetning for å oppnå både god lønnsomhet og økonomisk vekst. Våre HR Business partnere støtter deg i ditt arbeid med å skape forretningsmessig verdi gjennom dine medarbeidere.

Fleksibel og smidig modell

Dette gjør vi med vår fleksibel modell, hvor vi skreddersyr løsninger og tilpasser tjenester til ditt behov;

 • om du har behov for å etablere HR teknologi og prosesser,
 • om du har HR eller arbeidsrettrelaterte spørsmål
 • om du har behov for en HR avdeling av og til,
 • eller noen faste timer eller dager hver uke.

TheVIT HR Business partner har bred og variert kompetanse og erfaring. Vi dekker HR faget fra HR administrasjon og rekruttering til strategisk HR og implementering av HR systemer og verktøy.

HR Business Partner prosess liggende 001
Gry Brandsnes

Gry Brandsnes


LEDER HR BUSINESS PARTNER

Tjenester: HR Businesspartner

Avdeling: Oslo, Munkedamsveien

Telefon E-post LinkedIn

HR Kartlegging

Vi er opptatt av å bidra til våre kunders utvikling fra første dag.

For å klare dette har vi utviklet en HR-kartlegging som gjør oss i stand til å raskt forstå behovene i din virksomhet. Resultatet av kartleggingen gir våre rådgivere oversikt over status i HR-arbeidet og bidrar til å avdekke behov for ivaretakelsen av løpende HR-driftsoppgaver og i hvilken utstrekning det foreligger forhold som krever utvikling eller forbedring. Dere velger selv hva dere ønsker å få hjelp til!

På denne måten kan vi raskt bidra til å skape fundament for å motivere og beholde dyktige medarbeidere i virksomheten over tid!

Permitteringsveileder

HR Administrasjon

 • Arbeidsavtaler
 • Arbeidsrett
 • HR system
 • Personalhåndbok
 • HMS rutiner
Shutterstock 574838575

Rekruttering og Onboarding

 • Ressursplanlegging
 • Rekruttering
 • Ansettelse
 • Innfasing nyansatte
 • Prøvetidsoppfølging
Shutterstock 1027563259

Medarbeider og organisasjonsutvikling

 • Medarbeidersamtaler
 • Personalansvar
 • Kompetanseutvikling
 • HR Tech