HR Business Partner

Vi bidrar til å gjøre HR til et strategisk virkemiddel i din bedrift og etablerer dashboard med sentral HR-styringsinformasjon for ledere.

  1. Hjem
  2. Tjenester
  3. HR Business Partner

HR Business Partner

Medarbeiderne: din viktigste ressurs for vekst

Dine medarbeidere utgjør ditt største forretningspotensial og er en forutsetning for å oppnå lønnsomhet og vekst. Våre HR Business Partnere støtter deg i ditt arbeid med å skape forretningsmessig verdi gjennom dine medarbeidere. I tillegg kan vi hjelpe med å nå forretningsmessige mål ved å effektivisere HR-prosesser og systemer. 

HR-dashboard samler alle beslutningsdata på ett sted

Selv om HR handler om mennesker kan mye av informasjonsgrunnlaget digitaliseres. Ved å samle data fra ulike system i et HR-dashboard har alltid oppdatert informasjon tilgjengelig. 

Vi tilpasser våre tjenester til dine behov

HR fagfeltet er stort og inneholder mange ulike prosesser og leveranser. Vi kartlegger derfor i samarbeid med dere hva behovet er og hvordan vi best mulig kan levere våre tjenester til dere.

Gry Brandsnes

Gry Brandsnes


LEDER HR BUSINESS PARTNER

Tjenester: HR Business Partner

Avdeling: Oslo Haugesund

Telefon E-post LinkedIn