HR Business Partner

Vi bidrar til å gjøre HR til et strategisk virkemiddel i din bedrift.

  1. Hjem
  2. Tjenester
  3. HR Business Partner

HR Business Partner

Medarbeiderne: din viktigste ressurs for vekst

Dine medarbeidere utgjør ditt største forretningspotensial. De er en forutsetning for å oppnå både god lønnsomhet og økonomisk vekst. Våre HR Business Partnere støtter deg i ditt arbeid med å skape forretningsmessig verdi gjennom dine medarbeidere.

I tillegg kan vi hjelpe dere med å nå deres forretningsmessige mål, ved å effektivisere HR prosesser og systemer. Selv om HR handler om mennesker og medarbeidere, kan mye av informasjonsgrunnlaget digitaliseres. Det gjør at man bruker mindre tid på kartlegging og informasjonsinnhenting, tid som kan benytte til å jobbe med de ansatte.

Vi tilpasser våre tjenester til dine behov

HR fagfeltet er stort og inneholder mange ulike prosesser og leveranser. Vi kartlegger derfor i samarbeid med dere hva behovet er og hvordan vi best mulig kan levere våre tjenester til dere.

Gry Brandsnes

Gry Brandsnes


LEDER HR BUSINESS PARTNER

Tjenester: HR Business Partner

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn