Våre tjenester

Som næringslivets beste støtteapparat leverer vi tjenester innen økonomi, regnskap/lønn, HR og strategisk ledelse.

  1. Hjem
  2. Våre tjenester
Top loesning1 sissel kjell

NÆRINGSLIVETS BESTE STØTTEAPPARAT

TheVIT sitt tjenestespekter dekker dine behov innen økonomi, regnskap/lønn, Business Intelligence, HR og strategisk ledelse. Våre tjenester skreddersys til din virksomhets behov. Våre rådgivere har erfaringen som skal til for raskt å være operativ og bidra til forbedring i din virksomhet.

En økonomisjef fra TheVIT er en dyktig og erfaren person som ivaretar både forretningsmessige og økonomiske perspektiver i sin rolle. Økonomisjefen bidrar til virksomhetens suksess med et spesielt fokus på økonomiområdet.

Våre controllere utgjør en svært viktig del av teamet med fokus på analyse av nøkkeltall og virksomhetsstyring. De støtter CFO/Økonomisjef og samarbeider tett med våre Business Intelligence spesialister.

Spesialiserte Business Intelligence analytikere leverer faktabasert styringsinformasjon som gir grunnlag for bedre beslutninger.

Våre regnskapsførere sørger for at økonomisjef og controller har et riktig grunnlag å arbeide ut i fra. Vi tilbyr skybaserte tjenester og løsninger som gir rask tilgang til korrekte data.

Våre HR-rådgivere bistår med utvikling, implementering og sikring av gode HR-prosesser og rutiner for virksomheter. HR-rådgiverne fungerer i tillegg som en aktiv støtte for ledere på alle nivåer.

TheVIT teamet kan, basert på innsikten vi får i din virksomhet og kompetansen vi besitter, være en verdifull sparringspartner ved videreutvikling av strategi og forretningsplaner, og generelt når ledelsen har behov for en diskusjonspartner.

Et TheVIT team, eller et team av VITere, kan med andre ord tilby deg kompetanse på alle områder innen økonomi, HR og ledelse, tilpasset det behovet og det omfanget du måtte ha til enhver tid.

Vi har delt våre tjenester inn i ulike områder, som vi arbeider metodisk med til det beste for din virksomhet. Se nærmere beskrivelse av tjenestene ved å klikke på de enkelte områdene ovenfor.

Våre tjenester