Personvernerklæring

TheVIT AS er forpliktet til å behandle alle personopplysninger på en forsvarlig måte.

  1. Hjem
  2. Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger

TheVIT er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen, og de virkemidlene vi benytter til dette.

TheVIT er forpliktet til å behandle alle personopplysninger på en forsvarlig måte. Her kan du lese om hvordan vi samler inn, benytter og beskytter personopplysninger.

Hvilke opplysninger behandler vi på våre nettsteder?

TheVIT samler inn opplysninger om besøkende på thevit.no med formål å utarbeide statistikk til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Statistikken viser for eksempel hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. TheVIT kan ikke spore opplysningene tilbake til den enkelte bruker.

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på våre nettsider.

Når du deler innlegg fra TheVIT på andre nettsteder, legges informasjon inn hos det nettsamfunnet. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre reguleres av din avtale med nettsamfunnet.

Grunnlaget for behandling av personopplysninger i tilfelle der du deler eller kommenterer ett innlegg er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a – samtykke.

Behandling av opplysninger om våre kunder og samarbeidspartnere

TheVIT behandler opplysninger om kunder og samarbeidspartnere for å oppfylle våre oppdragsavtaler med kunder.

Opplysningene som registreres kan bestå av, men er ikke begrenset til, navn, firmaadresse, e-postadresser, telefonnummer, og annen relevant informasjon som vedrører kundeforholdet. TheVIT søker, så langt det er forenelig med de forpliktelse vi har påtatt oss i avtaler med kunder, å unngå behandling av personopplysninger i kundeforhold. I den utstrekning det er nødvendig å behandle personopplysninger for å ivareta oppdragsavtalen, skjer behandlingen i henhold til gjeldende personvernbestemmelser.

Opplysninger om kunder og samarbeidspartnere arkiveres i et tilgangsstyrt, skybasert arkivsystem og håndteres i TheVIT sitt kunde- og ordrebehandlingssystem. Den daglige håndteringen av kundeopplysningene utføres av kunde- og oppdragsansvarlig og deres kundeteam.

Grunnlaget for behandling av personopplysninger i et kundeforhold er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å oppfylle en avtale.

Behandling av opplysninger om våre ansatte

TheVIT behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er administrerende direktør og administrasjon som har det daglige ansvaret for dette.

Bruk av e-post og telefon

TheVIT sine medarbeidere benytter i all hovedsak telefon og e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Vi gjør oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling, som skjer som en del av vår kundedialog, arkiveres og behandles som beskrevet over i punktet om behandling av opplysninger om våre kunder og samarbeidspartnere. Våre ansatte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kolleger.

Personopplysninger, sensitive opplysninger, taushetsbelagte eller andre fortrolige opplysninger skal ikke sendes med e-post.

Hvordan kan du administrere informasjon som omhandler deg?

Du kan be om innsyn i de personopplysninger vi oppbevarer om deg og få informasjon om behandlingen av disse. Du kan kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet i henhold til gjeldende lovgivning. Du kan kontakte behandlingsansvarlig for å se, endre eller be om sletting av dine personopplysninger. Krav fra den registrerte skal besvares senest innen 30 dager.

KONTAKTINFORMASJON

E-post: firmapost@thevit.no

TheVIT AS, Munkedamsveien 59B, 0270 Oslo