Om oss

Vårt mål er å være kundens beste støtteapparat innen økonomi, rådgivning, HR og analyse. Det gjør vi ved å sette sammen kompetanseteam basert på dine behov.

  1. Hjem
  2. Om oss

Næringslivets beste støtteapparat - fleksible løsninger

TheVIT er et konsulentselskap som tilbyr tjenester innen økonomi, HR, Business Intelligence og forretningsutvikling. Våre kunder får skreddersydde og fleksible løsninger med kompetanse og kapasitet som passer deres behov, og vi jobber sømløst og integrert med kundens organisasjon. 

Vi utfører rådgivnings- og forbedrings-oppdrag innen teknologi, systemer og prosesser. Vår kompetanse innen ulike systemer gjør at vi kan utføre forbedringsarbeid i systemer, med integrasjoner eller ved hjelp av robotprosessautomatisering (RPA).


Innenfor Business Intelligence skreddersyr vi faktabasert styringsinformasjon og gjør den tilgjengelig gjennom teknologi. På denne måten kan våre kunder ta informerte beslutninger som forbedrer inntekter og resultat.

Shutterstock 1734968

Kompetanse

Vi skreddersyr et team som sikrer at den samlede kompetansen er tilpasset de oppgavene som skal utføres.

Strategisk, operativ og analytisk kompetanse settes sammen basert på behovene. Dersom det trengs ytterligere spesialistkompetanse utvides teamet med rett kompetanse. 

Shutterstock 585006826

Fleksibilitet

Ressursbruken knyttes mot kundens behov. Når behovet øker kan vi øke ressursbruken. Når behovet reduseres, reduserer vi ressursbruken. I intensive perioder arbeider vi intensivt sammen med dere. 

Med TheVITs løsning får kundene mulighet til å oppskalere og redusere ressursbruk, for eksempel ved sykdom eller permisjoner i økonomiteamet, og gir vesentlig større fleksibilitet enn man normalt har.

Og kan vi redusere ressursbruken fordi vi har bidratt til å effektivisere og forbedre prosesser har vi lykkes! 

Forutsigbarhet

Vi tilbyr fastpris som gjør at dine kostnader er forutsigbare så lenge din virksomhet ikke endres vesentlig. Ditt økonomiteam dekker de behovene vi har blitt enige om, uavhengig av vår ressursbruk.

Vi er forutsigbare ved at du vet du får de avtalte tjenestene til den prisen vi har avtalt.

Shutterstock 50939077