Om oss

Vårt mål er å være kundens beste støtteapparat innen økonomi, rådgivning, HR og analyse. Det gjør vi ved å sette sammen kompetanseteam basert på dine behov.

  1. Hjem
  2. Om oss

Næringslivets beste støtteapparat - fleksible løsninger

Blant kunder vil vi være mest kjent som næringslivets beste støtteapparat. Vi jobber sømløst med din øvrige organisasjon og bidrar til nyskapning og forbedring. Selv om vi ikke er ansatt hos dere, vil vi i praksis oppleves som om vi er det.

Vi tilbyr et tilnærmet fullverdig back-office tilbud til SMB-markedet, hvor spesialister tilbys kundene utfra kundens behov, med stor grad av fleksibilitet. På den måten tilbyr vi kompetanse og løsninger som normalt er forbeholdt store virksomheter, og som oppfattes som verdiskapende for våre kunder.

Vi er en teknologidrevet organisasjon med Business Intelligence, robot-teknologi (vi har egne utviklere) og skybaserte løsninger.

Shutterstock 1734968

Kompetanse

Ditt Value Innovation team settes sammen slik at den samlede kompetansen er tilpasset de oppgavene som skal utføres.

Strategisk, operativ og analytisk kompetanse settes sammen ut fra dine behov. Oppstår det behov for særlig spesialistkompetanse i perioder, tilføres ditt økonomiteam denne.

Shutterstock 585006826

Fleksibilitet

Ressursbruken knyttes til ditt behov. Når behovet øker, øker vi ressursbruken. Når behovet reduseres, reduserer vi ressursbruken. Når behovet for kompetanse endres, endrer vi kompetansemiksen. I intensive perioder arbeider vi intensivt sammen med dere.

Alt dette uten at du opplever utskiftninger i teamet. Vi bare justerer på hvor mye av den enkelte ressursen og kompetansen som benyttes til enhver tid. I tilfelle sykdom eller permisjoner i ditt økonomiteam, dekker vi opp dette behovet uten at du trenger å bekymre deg for det. Vår fleksibilitet er vesentlig større enn du normalt vil ha ved å ha egne ansatte.

Forutsigbarhet

Vi tilbyr fastpris som gjør at dine kostnader er forutsigbare så lenge din virksomhet ikke endres vesentlig. Ditt økonomiteam dekker de behovene vi har blitt enige om, uavhengig av vår ressursbruk.

Vi er forutsigbare ved at du vet du får de avtalte tjenestene til den prisen vi har avtalt.

Shutterstock 50939077