Om oss

TheVIT har som mål å være den beste partneren for ledere som vil tenke nytt og skaffe seg konkurransefordeler.

  1. Hjem
  2. Om oss

For ledere som vil tenke nytt og skaffe seg konkurransefordeler

TheVIT har som formål å tilby kompetanse og løsninger innenfor en rekke fagområder.

For ledere som ønsker tilgang til sterk kompetanse og fleksible løsninger, leverer vi det du har behov for av ressurser og kompetanse på økonomi- og HR-feltet. Er behovet for ressurser midlertidig, vil vår løsning for management for hire kunne være det som passer best.

For ledere som vil effektivisere og automatisere prosesser, samt skaffe seg raskere og bedre beslutningsgrunnlag, vil våre eksperter på robotisering, maskinlæring og kunstig intelligens sørge for kostnadsreduksjoner og kvalitetsforbedring i virksomhetens løpende prosesser.

For ledere og team som ønsker å ta beslutninger med et enda bedre beslutningsgrunnlag enn i dag, vil våre eksperter sørge for innhenting av data fra ulike kilder. Ved bruk av API-er og roboter, etablerer vi robuste og sikre løsninger for dataflyt, samt utformer de rapportene som er nødvendig for å ta de beste beslutningene. Vi inkluderer også maskinlæring og kunstig intelligens når det kan bidra til bedre beslutningsgrunnlag.

Shutterstock 1734968

Kompetanse

Vi skreddersyr et team som sikrer at den samlede kompetansen er tilpasset de oppgavene som skal utføres.

Strategisk, operativ og analytisk kompetanse settes sammen basert på behovene. Dersom det trengs ytterligere spesialistkompetanse utvides teamet med rett kompetanse. 

Shutterstock 585006826

Fleksibilitet

Ressursbruken knyttes mot kundens behov. Når behovet øker kan vi øke ressursbruken. Når behovet reduseres, reduserer vi ressursbruken. I intensive perioder arbeider vi intensivt sammen med dere. 

Med TheVITs løsning får kundene mulighet til å oppskalere og redusere ressursbruk, for eksempel ved sykdom eller permisjoner i økonomiteamet, og gir vesentlig større fleksibilitet enn man normalt har.

Og kan vi redusere ressursbruken fordi vi har bidratt til å effektivisere og forbedre prosesser har vi lykkes! 

Forutsigbarhet

Vi tilbyr fastpris som gjør at dine kostnader er forutsigbare så lenge din virksomhet ikke endres vesentlig. Ditt økonomiteam dekker de behovene vi har blitt enige om, uavhengig av vår ressursbruk.

Vi er forutsigbare ved at du vet du får de avtalte tjenestene til den prisen vi har avtalt.

Shutterstock 50939077