Våre verdier

Vi er stolte av våre verdier: Value-Innovation-Team. De gjenspeiler vår arbeidshverdag og hvordan vi bygger vår kultur.

  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Våre verdier

Vi jobber for å etterleve våre verdier hver dag, Value - Innovation - Team. Hva disse betyr for oss er beskrevet i teksten nedenfor.

Vare verdier 001

Value

Vi tilfører våre kunder betydelig verdi gjennom våre tjenester og løsninger. Som ansatt, bidrar du til å skape verdi for dine kollegaer ved å etterleve prinsippene om medarbeiderskap. Det skaper trivsel, glede og samhandling i arbeidshverdagen, og på denne måten skaper du samtidig verdi for selskapet og bidrar til at TheVIT er en attraktiv arbeidsplass.

Innovation

Vi er innovative og bidrar til nyskapning og forbedringer. Du bidrar til innovasjon ved å stadig se små og store muligheter for forbedring og utvikling i ditt daglige arbeid, og komme med forslag til nye løsninger. På denne måten skaper du også verdi for dine kollegaer og selskapet slik at vi kan arbeide mer effektivt, sømløst og kostnadsoptimalisert.

Team

Vi opptrer som et team, både internt og ekstern hos kundene, og vi løser alle våre utfordringer som et team, selv når vi fremstår en og en. Du bidrar til teamtenkning og -arbeid ved å verdsette andres bidrag, ha omtanke for dine kollegaer og behandle andre med respekt. Ved å tenke helhetlig og samhandle i team deltar du i utvikling av vår prestasjonskultur.