Løsninger

Våre løsninger gir deg tilgang til kompetanse med stor fleksibilitet til et forutsigbart kostnadsnivå.

  1. Hjem
  2. Løsninger

TheVIT kan tilby deg en «hel» økonomi- og/eller HR-avdeling med kompetanse og kapasitet som normalt er forbeholdt store organisasjoner. Eller kun deler av en slik, som kan kombineres med dine interne ressurser. Uansett med stor grad av fleksibilitet slik at vi til enhver tid dekker de behov din virksomhet har.

Vi dedikerer en økonomisjef til deg som også kan inngå i bedriftens ledergruppe. Denne støttes etter behov av controllere og analytikere for å kunne gi deg best mulig styringsinformasjon med effektiv ressursutnyttelse. Vi fører ditt regnskap og sørger for at dine ansatte får sin lønn, om du ønsker det. Våre analytikere utarbeider et «dashboard» over viktig styringsinformasjon slik at vi hele tiden kan lete etter forbedringsmuligheter sammen med deg og andre i organisasjonen. Og ikke minst får du og dine ledere direkte tilgang til dette gjennom PC, nettbrett eller telefon. Uansett hvor dere måtte befinne dere! TheVIT's ressurser på området HR Business Partner kan ivareta alle sider ved din HR-funksjon. Vi sørger for at de menneskelige ressursene i din virksomhet ivaretas og at ledelsen har sparringspartnerne de trenger!

TheVIT tilbyr stor grad av forutsigbarhet ved å tilby fastpris basert på virksomhetens omfang og kompleksitet. I tillegg får du tilgang til et større ekspertmiljø og med mindre risiko enn om du har egne ansatte. Når du benytter TheVIT kan du konsentrere deg fullt og helt om utvikling av kjernevirksomheten, kunde- og leverandørrelasjoner og de ansatte.

Sammen skaper vi din suksess!


F 30 button

F30 - Ekstra kundefokus i oppstartsfasen

Vi er opptatt av å komme raskt i gang i økonomirollene hos deg. Derfor investerer vi ekstra tid og ressurser de første 30 dagene av vårt samarbeid for å lære å kjenne virksomheten, organisasjonen og tilpasse rollen på en mest mulig optimal måte.

Vi har satt sammen et eget «program» for vårt økonomiteam som vi kaller for F-30.