HR-dashboard

  1. Hjem
  2. Løsninger
  3. HR-dashboard


Datadrevne beslutninger med HR Dashboard


Har du løpende oversikt over utviklingen i sykefravær og turnover, og hva dette koster selskapet? Vet du hvordan ditt selskap ligger an i forhold til indikatorene du skal rapportere på knyttet til bærekraft og aktivitet- og redegjørelsesplikten, og hva det er behov for å fokusere på i kommende periode?

Med et HR dashboard, er svaret på alle disse spørsmålene, og flere til, ”ja.”

Et HR dashboard gir omfattende og sammensatt innsikt i organisasjon og ansatte, og lar deg med et tastetrykk se status, trender og utvikling knyttet til nøkkelindikatorer. Det danner grunnlag for ta informerte og faktabaserte beslutninger, og løpende se effekter av HR-initiativer.

Et HR dashboard kan inkludere data fra flere kilder, sammensatt i visuelle fremstillinger som gir deg innsikten du trenger.

Vi hjelper deg å sette sammen dine data, på en måte som gir verdi for deg og din organisasjon.

VIT mer, enklere – med HR Dashboard fra TheVIT

Tjenesten

Hva er HR-dashboard?

Kort forklart: slik fungerer HR-dashboard.

Samarbeide3

Derfor bør vi samarbeide

Med HR-dashboard tar du beslutninger basert på fakta.

Hjelpe barekraft

Business Intelligence

HR-dashboard er Business Intelligence i praksis. 

Vi vil hjelpe deg 

Gry Brandsnes har en akademisk bakgrunn innen psykologi, sosiologi og pedagogikk fra Universitetet i Oslo og en Master i Organisasjonspsykologi fra LSE i London. Hun har lang og variert HR erfaring fra ulike bransjer og virksomheter, blant annet fra telekom, detaljhandel, maritim industri og offentlig sektor

Gry har ansvar for HR Business Partner i TheVIT, og teamet hennes brenner for å hjelpe bedrifter i gang med ny HR-teknologi og effektivisering av prosesser som skaper gode resultater.

Kontakt oss for demo av HR-dashboard