Business Intelligence kort forklart.

Her får du en kort og enkel forklaring av hva business intelligence er og hvordan du kan ha glede av det.

  1. Hjem
  2. Tjenester
  3. Business Intelligence, Rapportering og Analyse
  4. Business Intelligence kort forklart.

Business Intelligence kort forklart.

Hva er Business Intelligence?

Business Intelligence er analyse av en virksomhets informasjon. Målet er å skape verdi, sikre fokus på det som er viktig for en bedrift og for å motivere ansatte. I tillegg bidrar informasjonen til at ledere presterer bedre: Du sparer tid, du sikrer bedre kvalitet i arbeidet og du tar bedre beslutninger fordi du har tilgang til nøkkeltall i sanntid.

Ta bedre beslutninger med Business Intelligence

Business Intelligence er analyse av en virksomhets informasjon. Målet er å skape verdi, sikre fokus på det som er riktig for en bedrift og for å motivere ansatte. I tillegg bidrar informasjonen til at du som leder presterer bedre: Du sparer tid, du sikrer bedre kvalitet i arbeidet og du tar bedre beslutninger fordi du har tilgang til nøkkeltall i sanntid.

Fordeler med Business Intelligence

Det er krevende å håndtere en virksomhets datamengde og mange bruker mye tid på å fylle ut regneark og finne fram korrekt og relevant informasjon. Med business intelligence får du bedre informasjonsflyt. Dette er de viktigste fordelene med business intelligence

  • Gjøre det enklere for ledere å ta bedre besluttninger

  • Spare tid

  • Bedre kvalitet i arbeidet du gjør

  • Motivere ansatte

  • Gjør Bedriften mer konkurransedyktige

Micael Schneider Ueland

Micael Schneider Ueland


LEDER BUSINESS INTELLIGENCE OG RAPPORTERING

Tjenester: Business Intelligence

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn

Business Intelligence - tilgjengelig for alle

Digitaliseringen og teknologiutviklingen vi har vært vitne til gjennom de siste årene har gjort at Business Intelligence er tilgjengelig for alle typer virksomheter - uavhengig av hva du driver med. - Du får enklere tilgang til data, det blir lettere å sette opp analyser og du trenger ikke å gå til ansettelse av en egen avdeling som skal analysere dette, sier Micael Schneider Ueland i TheVIT. Han er leder for Business Intelligence avdelingen i selskapet og hjelper kunder daglig med bedre innsikt.

Spesialister på Business Intelligence løsninger

De viktigste egenskapene for en som jobber med Business Intelligence er evnen til å oppdage problemer og finne gode løsninger på disse samt presentere informasjonen på en oversiktlig og pedagogisk måte.

Business Intelligence handler også om å sette seg inn i hva slags behov de forskjellige rollene i en bedrift har for å hjelpe de ansatte med å ta bedre besluttninger. Vi har spesialistene du trenger .

Micael Schneider Ueland (t.h.) viser kollega Espen Moltubakk et Dashboard som er satt opp for en av kundene.
Micael Schneider Ueland (t.h.) viser kollega Espen Moltubakk et Dashboard som er satt opp for en av kundene.