Business Intelligence, Rapportering og Analyse

Riktig rapportering er avgjørende for gode beslutninger. Vi hjelper deg med gode skreddersydde systemer som gir god oversikt.

 1. Hjem
 2. Tjenester
 3. Business Intelligence, Rapportering og Analyse

Business Intelligence, Rapportering og Analyse

Mange virksomheter har ikke tilstrekkelige data eller utnytter ikke sine data til å kunne gi en god beskrivelse av hvordan virksomheten egentlig opererer. Da må mange beslutninger tas på grunnlag av følelser og synsing, og ikke basert på fakta. Det gir ofte dårligere beslutninger enn de kunne og burde vært.

TheVIT Forklarer: Dette er Business Intelligence

Det er mange begrep innen økonomifaget som man kanskje ikke helt forstår verdien av. Som næringslivets beste støtteapparat har vi derfor valgt å forklare noen av disse. Som her: Business Intelligence.

Micael Schneider Ueland

Micael Schneider Ueland


LEDER BUSINESS INTELLIGENCE OG RAPPORTERING

Tjenester: Business Intelligence

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn

Det er flere forhold som er viktige for å kunne etablere en god rapportering som gir grunnlag for de beste beslutninger.

Vår tilnærming til god rapportering

Her viser vi hvordan vår tilnærming som din økonomiansvarlige normalt vil være for å sørge for en god rapportering:

 • Forstå og sammen med deg beslutte hvilke nøkkelparametere som er viktige for virksomhetens suksess.
 • Hvilke av slike data som er tilgjengelige og hvilke som ikke er det. I første omgang sørge for at rapporteringen fullt ut utnytter eksisterende data på en best mulig måte, og at rapporteringen ved hjelp av moderne teknologi gjøres effektivt tilgjengelig for beslutningstakerne.
 • Definere og foreslå prosess for å etablere nye data som kan forbedre rapporteringen på viktige områder, samt sørge for gjennomføring av dette når beslutning er fattet. Dette vil særlig kunne gjelde data knyttet til salg/kunder, kostnader og effektivitet.
 • Sørge for løpende rapportering, slik at beslutningstakerne har tilgang til oppdatert styringsinformasjon både på PC, nettbrett og telefon.
 • Sørge for nødvendige periodiske rapporter til ledelse og styre.
 • Foreslå og sørge for/følge opp at det gjennomføres forbedringer på de områder hvor rapporteringen viser potensial.
 • Sørge for god rapportering knyttet til mål og målsettinger på ulike nivåer i organisasjoner, også som input til evaluerings- og belønningsprosesser.
 • Utarbeide og analysere trendanalyser periodisk eller ad-hoc basis ut fra behov og nytteverdi.

Power BI

Vi var tidlig ute med å ta i bruk Microsoft Power BI som vårt verktøy for best mulig oversikt og kontroll

Les mer om Power BI

Mener du at dagens rapportering gir deg god innsikt? Gir den en god beskrivelse av fortiden og hva som må endres fremover?

Hvis svaret er ja, så har du allerede et godt grunnlag for å ta gode beslutninger og vi hjelper vi deg å opprettholde dette på en kostnadseffektiv måte mens du og dine dyktige medarbeidere fokuserer fullt ut på kjernevirksomheten.

Hvis svaret er nei, så går våre meget dyktige økonomisjefer og analytikere straks i gang med å utarbeide en bedre rapportering. Og den gjøres tilgjengelig for deg fra PC, nettbrett eller telefon.

Kontakt oss