Business Intelligence, Rapportering og Analyse

Riktig rapportering er avgjørende for gode beslutninger. Vi hjelper deg med gode skreddersydde systemer som gir god oversikt.

 1. Hjem
 2. Tjenester
 3. Business Intelligence, Rapportering og Analyse

Business Intelligence, Rapportering og Analyse

Mange bedrifter mangler nødvendige data eller bruker ikke eksisterende data effektivt for å få en nøyaktig forståelse av virksomhetens drift. Dette fører til at beslutninger ofte tas basert på antagelser og intuisjon heller enn på konkret informasjon. Resultatet er beslutninger som ikke er optimale og kunne vært betydelig bedre med en datadrevet tilnærming.

TheVIT Forklarer: Dette er Business Intelligence

Micael Schneider Ueland

Micael Schneider Ueland


LEDER BUSINESS INTELLIGENCE OG RAPPORTERING

Tjenester: Business Intelligence

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn

Vår tilnærming til effektiv rapportering

Vi sikrer toppkvalitet i rapporteringen ved å følge disse stegene:

 • Identifisere nøkkelparametere som er avgjørende for din virksomhets suksess sammen med deg.
 • Maksimere bruken av tilgjengelige data og sørge for at beslutningstakere enkelt kan få tilgang til disse dataene ved hjelp av moderne teknologi.
 • Definere en plan for å samle nye, verdifulle data som forbedrer rapportering på viktige områder og sikre implementeringen av denne planen.
 • Tilby løpende rapportering tilgjengelig på alle enheter for å sikre at oppdatert styringsinformasjon alltid er tilgjengelig.
 • Levere regelmessige rapporter til ledelsen og styret.
 • Anbefale og implementere forbedringer basert på rapporteringsresultatene for å utnytte alle forbedringspotensialer.
 • Opprette målorienterte rapporter som støtter evaluerings- og belønningsprosesser.
 • Utføre trendanalyser regelmessig eller etter behov for å guide strategiske beslutninger.

Ved å følge disse prinsippene sikrer vi at rapporteringen ikke bare møter dagens behov, men også fremmer kontinuerlig forbedring og effektiv beslutningstaking.

Power BI

Vi var tidlig ute med å ta i bruk Microsoft Power BI som vårt verktøy for best mulig oversikt og kontroll. 

Les mer om Power BI

Gir dagens rapportering god innsikt? Har du en god beskrivelse av fortiden og vet du hva som må endres fremover?


Hvis svaret er nei kan TheVIT bistå med å skape en bedre rapportering som er tilgjengelig for deg via PC, nettbrett og mobil.

Kontakt oss