PowerBI

Vi har gjennom mange år fått god erfaring i Microsoft Power BI og har solid kompetanse som igjen kommer deg tilgode.

PowerBI

TheVIT sin BI og rapporterings gruppe (BIR) skal støtte våre økonomiteam med dashboard og teknologi som gjør at de kan prestere bedre for våre kunder. Samt bidra med egne leveranser mot kunder, ved å gi dem tilgang til bedre beslutningsgrunnlag og rapporter som skal sikre større verdiskapning.

Verdiskapning Power BI
Micael Schneider Ueland

Micael Schneider Ueland


LEDER BUSINESS INTELLIGENCE OG RAPPORTERING

Tjenester: Business Intelligence

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn

Fordeler med PowerBI

TheVIT har valgt å benytte Microsoft sitt verktøy PowerBI i dette arbeidet. Det er flere grunner til dette, men de viktigste er

 1. Lett gjenkjennelig når du fra før av er en aktiv bruker av MS sine programmer (MS Word, MS PowerPoint, og MS Excel)
 2. Relativt lav brukerterskel.
 3. Enkelt og intuitivt å lære seg.
 4. Relativt lave kostnader for å etablere nyttige dashboards.
 5. Enkelt lisensmodell med lav per bruker kostnad.
 6. Fleksibel og enkle å skalere.
 7. Brukerne kan tilegne seg kompetanse om de enkleste funksjonalitetene for å kunne holde eventuelle vedlikeholdskostnader på et minimum.

Du kan lese mer om MS PowerBI her

En tydelig og enkel prosess for PowerBI leveranser

Vi har en definert 5. trinns prosess som vi gjennomfører i alle våre Business Intellligence leveranser der vi:

 1. Definerer ditt behov og dermed de KPI’ene (Key Performance Indicator) som vi skal måle
 2. Avdekker kildene til den informasjonen som er nødvendig og etablerer tilgang til disse
 3. Utarbeider er forslag til dashboard som illustrerer de relevante KPI’er på en visuell og effektiv måte
 4. Når vi er enige om innhold og eventuelle justeringer i KPI’er og dashboard, utarbeider vi det operative dashboardet som imøtekommer dine krav og behov
 5. Deretter går vi i drifts som vil kunne innebære jevnlig oppdatering av dataene/input og en kontinuerlig forbedring av dashboardene etter behov.
Leveransemodell Power BI

Her ser du stegene i vår Leveransemodell