HR Strategi

En HR-strategi tar utgangspunkt i forretningsstrategien. Vi definerer hvor dere er i dag, hvor dere ønsker å være og hva som kreves for å komme dit.

HR-strategi

En HR-strategi skal ta utgangspunkt i forretningsstrategien og er en analyse av krav fra omverden og organisasjonens styrker og svakheter. Vi definerer sammen hvor dere er i dag med HR arbeidet, hvor dere ønsker å være og hva som kreves for å komme dit. 

Klarer virksomheten din å ta ut gevinstene som ligger i digitalisering? Klarer dere å rekruttere og beholde de beste hodene? Er dere forberedt på automatisering av arbeidsoppgaver?

Vil du vite mer? Ta kontakt

Her er noe av hva vi kan bistå med:

 • Bistå ledere i endringsarbeid
 • System og prosess
 • Employeer branding, omdømmebyging
 • Medarbeiderundersøkelse og surveys
 • Kompetanse kartlegging og strategi
 • Arbeid med kultur, verdier og etikk
 • Omorganisering
 • Personalpolitikk
 • Leder-, team- og medarbeiderutvikling
 • Medarbeiderundersøkelse
 • Organisasjonsanalyse

Får oversikt med dashboard

Vi hjelper deg med å samle nøkkelinformasjon på et sted i et HR Dashboard. Da får du bedre oversikt og kontroll og kan raskere iverksette nødvendige tiltak og gi tilbakemeldinger. Og du sparer mye tid.

Her er eksempler på nøkkelinformasjon du kan få i et dashboard:

 • Turnover
 • Fravær – Sykefravær, permisjon, ferie, etc.
 • Demografisk data
 • Antall årsverk med ulik alder
 • Lønnshistorikk