Endringer i permitteringsreglene fra 1. september

Fra og med 1. september økes antall lønnspliktdager. Samtidig fjernes lønnskompensasjonen for permitterte.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Endringer i permitteringsreglene fra 1. september
Permittering og lonn shutterstock 574323790
Publisert 08 sep. 2020

Ny lønnsplikt periode fra 1. september

Som følge av koronassituasjonen ble det gjort midlertidige endringer for å lette de økonomiske konsekvensene for bedrifter i forbindelse med permitteringer. Lønnspliktdager ble redusert fra 15 dager til 2 dager og Staten overtok inntektssikring av den permitterte.

Som følge av at smittesituasjonen nå er under større kontroll, og det forventes at stadig flere permitterte vender tilbake i jobb, økes antall dager med lønnsplikt fra 2 til 10 dager. Endringen trer i kraft fra 1. september og gjelder for permitteringer som blir iverksatt etter 1. september. Lønnskompensasjon fra NAV blir samtidig fjernet for permitteringer som starter fra 1. september 2020.

Permitteringer skal varsles med frist på 14 dager. Det er kun ved force majeure, eller andre uforutsette hendelser som er utenforbedriftens kontroll, at 2 dager kan benyttes. Koronasituasjonen alene gir ikke grunnlag for å kunne benytte 2 dagers varsel ved permitteringer.

Utvidelse av perioden med lønnsfritak

Det er fra 1. juli 2020 iverksatt en ordning som gjør at det er midlertidig fritak for ny lønnsplikt under permittering. Normalt blir det ny lønnspliktperiode for arbeidegiver etter 26 uker med hel eller delvis permittering, beregnet utifra en periode på 18 måneder. Det er imidlertid innført en midlertidig ordning som gjør at arbeidsgiver er fritatt for ny lønnspliktperiode frem til 31. oktober 2020.

Fra 1. november har regjeringen foreslått å utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Det er også foreslått å gjeninnføre arbeidsgiverperiode II på 5 dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021. Det vil da omfatte alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar. Vi vil komme med ny info når vedtak om dette foreligger.

Ønsker du mer informasjon om ordningen – ta kontakt med oss på koronahjelp@thevit.no eller din kontaktperson hos TheVIT AS.