Viktig informasjon

Iverksettelsesdatoer for tiltak knyttet til permittering.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Viktig informasjon
Viktig informasjon 001
Publisert 20 mar. 2020

Vi har den siste uken opplevd mange henvendelser fra kundene våre rundt tiltakene som ble foreslått av regjeringen sist fredag. Mange virksomheter har fått smertelig merke det i sin daglig drift med bakgrunn i at de ble pålagt å stenge driften på dagen for å hindre smittespredning.

Regjeringen la frem et forslag forrige fredag for kunne bidra til å redusere skadevirkningene som disse tiltakene har for både bedrifter og arbeidstakere. Et samlet Storting har nå vedtatt midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer. Disse er sanksjonert i kongen i Statsråd i dag, fredag 20. mars 2020 og har virkning fra og med samme dato.

  • Permitterte sikres 100% lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i neste uke.
  • Arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.
  • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80% av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Gjelder fra 20. mars.
  • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 mnd eller 2,25G siste 36 mnd. Gjelder fra 20. mars.
  • Bestemmelsen om 3 dagers ventetid før dagpengeutbetaling starter oppheves. Gjelder fra 20. mars.
  • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering endres fra minimum 50% til minimum 40%. Gjelder fra 20.mars.

Vi gjør oppmerksom på at effekten av vedtaket over er at det for bedrifter som sendte ut permitteringsvarsel fredag 13. mars, og la til grunn en varslingsfrist på 2 kalenderdager for deretter å utbetale 2 dagers lønn, vil påløpe forpliktelse til å utbetale ytterligere 2 dager lønn for 18. og 19. mars.

Vi gjør videre oppmerksom på siste kulepunkt ovenfor, om endring av reglene om delvis permittering, som også først gjøres gjeldene fra dagens dato. Dette for de som allerede har praktisert som om endringen var vedtatt før 20. mars.

Fra Regjeringen.no - Slik blir endringene i permitterings- og dagpengeregelverket