Covid-19 er ikke grunn god nok til å benytte seg av to-dagers varsel ved permittering

Ansatte skal normalt ha varsel om permittering senest 14 dager i forveien. Unntaket er uforutsette hendelser. Covid-19 er i seg selv ikke grunn nok.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Covid-19 er ikke grunn god nok til å benytte seg av to-dagers varsel ved permittering
NZ78843
Publisert 09 des. 2020

Varslingsfrist ved Permittering:

Covid-19 er ikke grunn god nok til å benytte seg av to-dagers varsel

De ansatte skal normalt ha varsel om permittering senest 14 dager før permitteringen trer i kraft. Ved uforutsette hendelser er fristen normalt to dager. Men Covid-19-situasjonen er i seg selv ikke grunn nok til å benytte seg av todagers varslingsfrist.

Unntaket er dersom bedriften måtte stenge «på dagen» på grunn av tiltak som blir iverksatt av regjering eller kommune, da dette er å anse som uforutsette hendelser.

Arbeidsgiverperioden endres

Dersom bedriften har permittert ansatte i en periode som overskrider 30 uker, vil det påløpe en ny arbeidsgiverperiode (kalt arbeidsgiverperiode 2). Dette innebærer at arbeidsgiver må betale lønn i 5 dager dersom permitteringen skal videreføres. Det var i utgangspunktet bestemt å gjelde fra 1. januar 2021, men er nå vedtatt å gjelde fra 1. mars 2021. Dette behandles 9. desember i Stortinget.