«Tiltakskalkulatoren» hjelper deg i kampen om å vinne både slaget og krigen!

Nå kommer Regjeringen med forskriften om hvordan «kontantstøtten» til næringslivet skal håndteres, og hvilke krav som stilles til den.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. «Tiltakskalkulatoren» hjelper deg i kampen om å vinne både slaget og krigen!
200x160 9

Skrevet av

Stein-Ragnar Noreng


ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn
Publisert 16 apr. 2020

Nå kommer Regjeringen med forskriften om hvordan «kontantstøtten» til næringslivet skal håndteres, og hvilke krav som stilles til den. Dette er et svært viktig tiltak for mange virksomheter, da den kan gi den helt nødvendige tilførsel av likviditet.

Men for bedriftsledere, styrer og eiere er det viktig ikke bare å tenke på å «vinne slaget, men også å vinne krigen». Det betyr i denne sammenhengen at det selvsagt er viktig å få den kontantstøtten man har krav på for å «vinne slaget», men målet må være å få virksomheten gjennom hele denne krisen. Man «vinner krigen» kun ved å sikre en tilstrekkelig likviditet hele veien.

Det er derfor viktig at når man nå får sendt inn første søknaden om kontantstøtte, og at oppmerksomheten rettes mot hele likviditetssituasjonen videre. Særlig der det mangler likviditet, er og vil dialogen med banken være viktig. En forutsetning for å få til en god dialog er at man har så god oversikt som mulig over sine likviditetsbehov fremover.

I TheVIT har vi utviklet et verktøy som vi kaller «Tiltakskalkulatoren». Ved hjelp av denne får virksomhetene oversikt over effektene av sine egne, samt myndighetenes tiltak, og det likviditetsbehovet som eventuelt er udekket etter implementering av disse. En slik oversikt, og dokumentasjonen bak den, vil være svært viktig for å kunne ta gode beslutninger både for ledere og styrer, og den vil selvsagt også danne grunnlaget for å kunne ha en god og effektiv dialog med banker og eiere.

Dersom du vil vite mer om «Tiltakskalkulatoren», og hvordan dere kan nyttiggjøre dere den, send en mail til koronahjelp@thevit.no