Endringer i kompensasjonsordningen for virksomheter med omsetningsfall

Søknad om tilskudd for april ble åpnet 16. mai. I forbindelse med at det ble mulig å søke om tilskudd for april, ble også den tilhørende forskriften endret.

 1. Hjem
 2. TheVITFeed
 3. Endringer i kompensasjonsordningen for virksomheter med omsetningsfall
Endringer i kompensasjonsordningen for virksomheter med omsetningsfall small

Skrevet av

Espen Moltubakk


KVALITETSSJEF

Avdeling: Hamar

Telefon E-post LinkedIn
Publisert 20 mai 2020

Som en del av tilskuddsordningene for næringslivet, introduserte regjeringen kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall. Ordningen ble gjort gjeldende fra 17. april og selskap kan søke om tilskudd for kompensasjon av omsetningsfall for periodene mars, april og mai.

Søknad om tilskudd for april ble åpnet 16. mai. I forbindelse med at det ble mulig å søke om tilskudd for april, ble også den tilhørende forskriften endret. Vi har her oppsummert de viktigste endringene i forbindelse med søknad for april:

 • Omsetningsfall for april må være minst 30% (20% i mars)
 • Fratrekk i grunnlag for faste, uungåelige kostnader for virksomheter som ikke er pålagt stengt av staten er redusert til kr. 5.000.
 • Innehaver av enkeltpersonforetak eller deltaker i ansvarlig selskap må minst ha 50 % av sin personinntekt fra foretaket, basert på enten baseres på personinntekt for 2019 eller personinntekt for januar/februar 2020. Opplysningene må kunne dokumenteres ved opplysninger bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører.
 • Hvert foretak kan motta gaver for inntil 3 000 kroner per måned, uten at det skal regnes som omsetning. Kronerulling og lignende inntil denne grensen vil dermed ikke føre til redusert tilskudd.
 • Beregnet normalomsetning for april og mai 2020 kan ikke settes mer enn fem ganger høyere- eller 20 prosent lavere enn faktisk omsetning i sammenlignet med april og mai 2019.
 • Begrensningen som gjelder selskaper med underskudd på ordinært resultat før skattekostnad i 2019, er endret ved at det ikke lenger kreves overskudd i januar/februar 2020, men bedring i resultat. Autoriserte regnskapsførere kan nå også bekrefte at slike selskaper hadde bedre resultat i januar og februar 2020.
 • For april og mai kan bare rentekostnad opptil 0,75 prosent av lånebeløpet for det aktuelle lånet medregnes som fast, uunngåelig kostnad.
 • Foretak som ble etablert mer enn ett år tidligere enn kalendermåneden det søkes om tilskudd for, men som ikke hadde omsetning i tilsvarende måned året før eller i januar og februar 2019, skal bruke gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet
 • Selskaper stiftet ved omdannelse i 2020 kan også søke om kompensasjon gitt at det opprinnelige selskapet var registrert i Foretaksregisteret (selskap) eller Enhetsregisteret (enkeltpersonforetak).
 • Hvis salgsdokumentasjonen er utstedt og bokført etter bestemmelsene i eller i medhold av bokføringsloven, kan bokførte opplysninger brukes for å beregne prosentvis endring i omsetning fra perioden januar og februar 2019 til januar og februar 2020

Vi minner om at opplysningene om søknad om tilskudd skal, senest ved innsending av skattemeldingen for 2020 bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor. Involvering av regnskapsfører på et tidlig stadium av søknadsprosessen kan derfor være lønnsomt. Ta kontakt med din kontaktperson hos TheVIT eller koronahjelp@thevit.no for bistand i søknadsprosessen.