Kompensasjonsordningen for virksomheter med omsetningsfall

Det er nå mulig å søke kompensasjon for virksomheter med omsetningsfall som følge av Covid-19-situasjonen; også for juni og juli. Frist for å søke er 31. okt.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Kompensasjonsordningen for virksomheter med omsetningsfall
Kompensasjon naeringsliv shutterstock 1721885713
Publisert 08 sep. 2020

Endringer i ordningen

Egenandelen, som ved innføring av ordningen var kr. 10.000 for mars og kr. 5.000 for april, er tatt bort. Samtidig har kompensasjonsgraden for kostnadene som dekkes blitt redusert til 70% for månedene juni og juli. I august reduseres kompensasjonsgraden ytterligere; ned til 50%.

I forbindelse med forlengelse av ordningen med tre måneder (juni-august) ble også kravet til at minst én ansatt måtte ha fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020 endret. Nå er kravet at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020.

Ikke lenger nødvendig med bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor

Det har tidligere vært et krav at grunnlaget for søknad om tilskudd skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor. Dette er nå endret ved at bekreftelse skal avgis dersom tilskuddet er på kr. 15.000 for en eller flere måneder eller når Skatteetaten krever det. Bekreftelsen skal legges frem ved fastsetting av årsregnskapet for 2020.

Ønsker du mer informasjon om ordningen – ta kontakt med oss på koronahjelp@thevit.no eller din kontaktperson hos TheVIT AS.