Endring i antall omsorgsdager fra 1. juli 2020

I lys av Covid19, ble det vedtatt en midlertidig ordning som doblet antall omsorgsdager. Antall dager er nå nullstilt og ny telling løper fra 1. juli 2020.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Endring i antall omsorgsdager fra 1. juli 2020
Shutterstock 1709648194

Skrevet av

Espen Moltubakk


KVALITETSSJEF

Avdeling: Hamar

Telefon E-post LinkedIn
Publisert 10 jul. 2020

Som en følge av koronasituasjonen, ble det vedtatt en midlertidig ordning som doblet antall omsorgsdager. Dette ble gjort for å tilrettelegge for arbeidstakere med barn, som en følge av at barnehager og skoler ble stengt. Fra 1. juli er ordningen opphevet. Antall dager er nullstilt og ny telling løper fra 1. juli 2020.


Uavhengig av om den ansatte har benyttet seg av omsorgsdager i år eller ikke, vil ny telling starte fra 1. juli. Forutsatt at vilkårene for omsorgspermisjon oppfylles, gjelder følgende antall fra 1. juli 2020:

  • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
  • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
  • Når dere har avtale om delt bosted, får dere 10 eller 15 dager hver avhengig av hvor mange barn dere har
  • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager

Dette kan illustreres i følgende eksempel:

  • Den ansatte har ett barn under 12 år med sin samboer og hadde før koronapandemien rett til 10 omsorgsdager. 13. mars 2020 ble retten til antall dager doblet, slik at antall omsorgsdager utgjorde 20. Den ansatte brukte 12 av disse dagene, og hadde 8 igjen.
  • Fra 1. juli 2020 er antall omsorgsdager er nullstilt. Den ansatte har da 10 omsorgsdager som kan benyttes i perioden 1. juli 2020 – 31. desember 2020.

Hvis du har vedtak på ekstra dager fordi du for eksempel har et kronisk sykt barn, er ikke ny søknad nødvendig. Også i disse tilfellene gjelder ny telling fra 1. juli 2020.

Selvstendige næringsdrivende og frilansere må selv dekke de 10 første omsorgsdagene for kalenderåret totalt. Hvis noen dager allerede er dekket tidligere i år, telles disse med i de 10 dagene.

Arbeidsgiverperioden

Arbeidsgiverperioden, som er perioden arbeidsgiver har plikt til å betale omsorgspenger til den ansatte er 10 dager. Fra dag 11 kan arbeidsgiver søke refusjon fra NAV. Denne perioden ble, som en følge av koronasituasjonen, midlertidig redusert til 3 dager. Fra 1. juli 2020 er den midlertidige ordningen opphevet, slik at arbeidsgiverperioden igjen er 10 dager.

Vær oppmerksom på at dager allerede dekket av arbeidsgiver i 2020 skal telles med i de 10 dagene. Har arbeidsgiver allerede dekket omsorgspenger for 10 dager hittil i år, vil refusjon fra NAV fra første omsorgsdag for resten av 2020 kunne kreves.