Utsett betaling av skatt og avgift

Virksomheter som er økonomisk rammet av koronautbruddet kan søke om utsatt betaling av skatt og avgift.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Utsett betaling av skatt og avgift
Skatt Avgift
Publisert 11 des. 2020

Skattedirektoratet vil fastsette nærmere betalingsfrister for de enkelte avdrag. Retten til å betale i avdrag opphører dersom fastsatte betalingsfrister ikke overholdes.

Merk at det vil påløpe ordinær forsinkelsesrente (p.t. 8%) på kravene i hele avdragsperioden. For virksomheter med tilfredsstillende likviditet kan det derfor lønne seg å betale kravene ved forfall.

Søk om ny utsettelse/forlengelse