Skal danke ut SWIFT. Bruker TheVIT som støtteapparat.

Det som i utgangspunktet begynte som en enkel avtale utviklet seg til å bli et gjennomgripende, ansvarsfullt samarbeid sier Tone Rørbakken, CEO i UNITE Global.

  1. Hjem
  2. Kundehistorier
  3. Skal danke ut SWIFT. Bruker TheVIT som støtteapparat.

I 2014 tok Tone Rørbakken sats sammen med seks andre gründere og startet UNITE Global. Målet var å finne en raskere og mer effektiv metode for utenlandsbetalinger mellom banker over hele verden. I dag, åtte år senere, er Fredrikstadselskapet verdsatt til nærmere 1,5 milliarder kroner. “Det som begynte som en enkel avtale om regnskap og lønn har utviklet seg til et ganske gjennomgripende samarbeid”, forteller hun om samarbeidet med TheVIT.

UNITE vil danke ut SWIFT

UNITE Global tar mål av seg å gjøre bankoverføringer og transaksjoner med utlandet enda enklere og mer effektivt. Stikkordet er sanntid, hvor både betaling og endelig oppgjør skjer i samme øyeblikk. Sammen med seks andre gründere med lang erfaring innen internasjonale banktjenester etablerte Rørbakken selskapet i 2014. Det har tatt tid  å utvikle den tekniske løsningen, tilpasse den de ulike regulatoriske kravene. Likevel har det mest tidkrevende vært å bygge relasjon til og  forhandle med alle de store bankene som skal inn på leverandørsiden. 

Det som begynte som en enkel avtale om regnskap og lønn har utviklet seg til et ganske gjennomgripende samarbeid forteller Tone Rørbakken om samarbeidet med The VIT. Her med Camilla Sanders, Rådgiver HR Business Partner i TheVIT
Det som begynte som en enkel avtale om regnskap og lønn har utviklet seg til et ganske gjennomgripende samarbeid forteller Tone Rørbakken om samarbeidet med The VIT. Her med Camilla Sanders, Rådgiver HR Business Partner i TheVIT

Tone er svært takknemlig for samarbeidet og jobben TheVIT gjør. Selskapet er i siste fase før full drift og igangsettelse av betalingstjenesten.  “Det som begynte som en enkel avtale om regnskap og lønn har utviklet seg til et ganske gjennomgripende samarbeid på mange områder, særlig i grensesnittet mellom HR og Lønn, men også på bemanning – og vi har også flere prosjekter som involverer ressurser fra Business Intelligence teamet hos TheVIT”, forteller Tone.

Løsningen til det Fredrikstadsbaserte selskapet forenkler det som heter korrespondentrelasjoner og har redusert kompleksiteten i betalingsinfrastrukturen mellom banker internasjonalt. Målet er at kunden skal ha kun én relasjon, hvor både betaling og oppgjør skjer samtidig og i sanntid. Ved at prosessen sentraliseres, og kompleksiteten reduseres vil også kostnadene holdes nede.

Les også: Business Intelligence fra TheVIT gjorde selskapet mer lønnsomt.

“Det som begynte som en enkel avtale om regnskap og lønn har utviklet seg til et ganske gjennomgripende samarbeid”

Tone Rørbakken, CEO UNITE Global

- TheVIT hadde et oppriktig ønske om å forstå, hjelpe og utfordre oss

Hun er spesielt imponert over hvordan TheVIT gikk løs på samarbeidet fra start. “Vi opplevde at det var et oppriktig ønske om å forstå virksomheten og både hjelpe og utfordre oss i det som har vært en litt lang oppstartsfase hos oss”, sier Tone i det hun indirekte forklarer TheVIT’s F-30 modell. TheVIT er opptatt av å komme raskt i gang, derfor investerer de ekstra tid og ressurser de første 30 dagene av samarbeidet. De bruker en strukturert tilnærming for å lære å kjenne virksomheten, organisasjonen og tilpasse vår rolle på en mest mulig optimal måte.

Deler av UNITE Global teamet på kontoret i Fredrikstad
Deler av UNITE Global teamet på kontoret i Fredrikstad

“Samarbeidet har vært preget av åpenhet, fleksibilitet og leting etter de beste løsningene, fra dag én”

Tone Rørbakken, CEO UNITE Global

TheVIT - en komplett samarbeidspartner

Tone legger ikke skjul på at TheVIT har vært en god sparringspartner når det gjelder videre digitalisering og forenkling av økonomitjenestene. En løsning som dette tar åpenbart lang tid å utvikle, spesielt det tekniske og digitale aspektet. “Jeg oppfatter klart TheVIT som en samarbeidspartner som bringer nye, mer effektive og tryggere løsninger til bordet”, understreker Rørbakken.

Tone innrømmer at det er vanskelig å velge ett område Unite har hatt mest glede av TheVIT, og legger vekt på at totaliteten av samarbeidet. “Det er godt å ha en samarbeidspartner som etterhvert kjenner virksomheten vår godt. I tillegg til å gi oss god rådgivning og sparring, leverer de også trygge leveranser på det vi blir enige om”, sier hun. Tone avslutter med å si seg enig i TheVIT’s mantra om at de er næringslivets beste støtteapparat. “Absolutt”, sier hun med et smil.