Slik optimaliserte de lastebilflåten med Business Intelligence

Tom Wilhelmsen gikk fra én lastebil i 2012 til å bli en pioner i bransjen, med god bistand fra business intelligence og TheVIT.

  1. Hjem
  2. Kundehistorier
  3. Slik optimaliserte de lastebilflåten med Business Intelligence

Slik optimaliserte de lastebilflåten med Business Intelligence

Tom Wilhelmsen AS tilbyr transport av jord, stein og annen masse. De var først i Europa med nullutslippslastebiler. Nå er de blant de første som benytter data til å optimalisere flåten av lastebiler og redusere CO2-utslippene. Mye takket være hjelp fra TheVIT.

Tom Wilhelmsen AS ble etablert i mars 2012 og hadde da én lastebil. I dag har selskapet vokst til en samlet omsetning over 80 millioner og har mer enn 30 biler. Men de er ikke i mål. «Vi satser på elektriske lastebiler, og fikk til og med Erna Solberg med som gudmor for den første», sier daglig leder Gilberto Enkerlin stolt.

Gilberto Enkerlin er godt fornøyd med samarbeidet med TheVIT. Her med leder for Business Intelligence, Micael Ueland. Foto: Horn & Co
Gilberto Enkerlin er godt fornøyd med samarbeidet med TheVIT. Her med leder for Business Intelligence, Micael Ueland. Foto: Horn & Co

Business Intelligence gjør virksomheten mer lønnsom og effektiv
Business Intelligence handler om å samle inn relevante data og utnytte dem best mulig for å sikre en mer lønnsom og effektiv drift for virksomheten. Gilberto Enkerlin har jobbet i Tom Wilhelmsen i to omganger, først som økonomi- og prosjektansvarlig fra 2016 til 2019, og så som daglig leder fra høsten 2020. I mellomtiden jobbet han som rådgiver i TheVIT. Da ble han kjent med Micael Ueland og forsto virkelig hva Business Intelligence kunne bidra med.

Gregorz Flis demonstrerer hvordan lasteplanet på el-tippebilene funker. Foto: Horn & Co
Gregorz Flis demonstrerer hvordan lasteplanet på el-tippebilene funker. Foto: Horn & Co

- Business Intelligence har gitt oss et konkurransefortrinn
Gilberto forteller at han ble inspirert da han så hva Micael Ueland og hans team utrettet for andre kunder. Da han vendte tilbake til Tom Wilhelmsen AS i 2020 var det derfor naturlig å invitere Micael til samtaler om hvordan han og TheVIT kunne bistå med effektivisering av selskapet. Etter noen møter presenterte TheVIT sin BI-modell og hvordan man enkelt måler effektiviteten av de ansatte og kan følge med på KPI’ene. «Vi vet nøyaktig hvor effektive bilene er og kan lese av inntjening pr. time og CO2-utslipp», sier Enkerlin. Han er ikke i tvil om at jobben som TheVIT har gjort har bidratt til at transportselskapet nå er mer konkurransedyktig.

"Jeg er ikke i tvil om at jobben TheVIT har gjort har bidratt til at vi nå er mer konkurransedyktig."

- Gilberto Enkerlin, daglig leder Tom Wilhelmsen As

Tverrfaglig samarbeid en nøkkel til suksess
Selv om Enkerlin har jobbet i TheVIT, er han imponert over hvor mye de har fått ut av samarbeidet. «Da jeg var insider visste jeg ikke hvor mye BI teamet kunne løse og hvordan de fant løsninger underveis, sier han og fortsetter: «Det har vært annerledes enn forventet, men bedre. Vi har fått mer nøyaktig og nyttig informasjon».

Gilberto peker også på at Business Intelligence er en kontinuerlig prosess. «Det stopper ikke opp», kommenterer han og peker på at noe av nøkkelen til suksessen er at samarbeidet mellom Tom Wilhelmsen AS og TheVIT har vært så bra. «Vi har kastet ball med TheVIT og gravd oss ned i problemstillingene. Sammen har vi kommet frem til løsninger som gjør at vi i dag har tilgang til mer informasjon enn vi i utgangspunktet ønsket. F.eks. dette med dieselbesparelse og CO2 utslipp. Dette ble utviklet underveis og er et resultat av tverrfaglig samarbeid», uttaler Enkerlin.

Mer ambisiøse klimamål enn Oslo
Høsten 2020 tok Tom Wilhelmsen AS imot de tre første helelektriske lastebilene fra Volvo. Statsministeren var på besøk og sto for avdukingen. I dag har de hele seks tippbiler som går kun på strøm. Ambisjonen å være fosilfrie innen 2025 – fem år før Oslo skal være fosilfri. «Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid, om alle er løsningsorienterte», kommenterer Gilberto med et smil.

Les hvordan Hai Hang snudde underskudd til overskudd
Tom Wilhelmsen AS satser på bærekraftig byutvikling med den første El-tippebilen i Europa. Foto: Horn & Co
Tom Wilhelmsen AS satser på bærekraftig byutvikling med den første El-tippebilen i Europa. Foto: Horn & Co
«TheVIT har vært et fantastisk støtteapparat» sier Gilberto, som er stolt av sine elektriske lastebiler. Foto: Horn & Co
«TheVIT har vært et fantastisk støtteapparat» sier Gilberto, som er stolt av sine elektriske lastebiler. Foto: Horn & Co

Et løsningsorientert Business Intelligence team fra TheVIT
Denne holdningen fant han igjen i Business Intelligence teamet til TheVIT, også. For når man jobber med å sette opp systemer for innsamling og strukturering av data, oppstår det ofte utfordringer. «BI-teamet til TheVIT selger et fremtidig produkt som må utvikle og lages, så at det ikke blir 100% fra starten er ikke så rart. Men at det blir bra til slutt, og kanskje bedre enn forventet, er gledelig», sier Gilberto. Han forteller at han opplevde TheVIT som ekstremt tilgjengelige og løsningsorienterte. «Begge parter var overrasket over hvor lang tid jobben med integrasjoner tok. Men teamet til TheVIT var alltid tilgjengelige og jobbet sømløst opp mot oss. Resultatet har blitt veldig bra og med gode løsninger slik at rapportene skal være så ryddige og spesifikke som mulig», forteller han.

- TheVIT har vært et fantastisk støtteapparat
På spørsmål om hvilke leveranser de har hatt mest glede av, er ikke Gilberto Enkerlin i tvil: «Optimaliseringen – og viljen til aldri å gi seg». Han presiserer at han opplevde å bli involvert i alle steg av prosessen. «Det er Ikke bare som å bestille en burger fra menyen», sier han. «Du blir involvert i alle beslutninger og prosesser. Ønsker vi noe mer, ringer vi Micael og han ordner det. Det verktøyet vi har nå er så bra at jeg ikke ønsker at noen andre skal ha det. Det gjør oss enda mer konkurransedyktig. Vi kan levere rapporter og informasjon på et blunk og som vanligvis har tatt masse tid», avslutter Enkerlin.

Micael Schneider Ueland

Micael Schneider Ueland


LEDER BUSINESS INTELLIGENCE OG RAPPORTERING

Tjenester: Business Intelligence

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn