F-30: De første 30 dagene med oss

Det er viktig at vi raskt forstår din hverdag for å være et godt støtteapparat. Derfor har vi utviklet et program for å komme raskt opp i fart. Les om F-30 her.

  1. Hjem
  2. F-30: De første 30 dagene med oss

Vi er opptatt av å komme raskt i gang i økonomirollene hos deg. Derfor investerer vi ekstra tid og ressurser de første 30 dagene av vårt samarbeid. Denne tiden bruker vil til en strukturert tilnærming for å lære å kjenne virksomheten, organisasjonen og tilpasse rollen på en mest mulig optimal måte.

Vi har satt sammen et eget «program» for vårt økonomiteam som vi kaller for «F-30». Selvsagt tilpasses også dette til den enkelte kunde og den situasjonen virksomheten befinner seg i.

Slik blir vi kjent med dere

I F-30 fokuserer vi på å sette oss inn i forretningsplanen, konkurransesituasjonen, likviditetssituasjonen, store prosjekter, nåværende lønnsomhet samt kostnadsforbruk. I tillegg blir vi kjent med organisasjonen, samt finner vår rolle i den daglige driften av virksomheten. En viktig del av F-30 er også å identifisere og iverksette konkrete forbedringer utfra våre observasjoner og beslutninger i ledelsen.

Fokusområdene for F-30

Her viser vi noen av de områdene vi fokuserer særskilt på i F-30:

  • Skaffe oss oversikt over likviditetssituasjonen og nåværende finansieringskilder inklusiv finansiering av vesentlige prosjekter
  • Skaffe oss oversikt over virksomhetens nåværende inntjening, ned på produkt-, tjeneste- og geografinivå
  • Skaffe oss oversikt over nåværende kostnadsforbruk, inklusiv analyser av hvilken «verdi» kostnadene representerer for kunder og ansatte
  • Forstå virksomhetens nåværende planer for framtiden, og de forventede konsekvenser for økonomiområdet av disse
  • Bli kjent med nøkkelpersoner i organisasjonen, deres rolle, mål og ansvar
  • Etablere en god dialog med daglig leder og styret
  • Etablere eller forbedre virksomhetens «styringsdashboard» dersom nødvendige data er tilgjengelig. Vi identifiserer data som mangler og hvordan disse kan skaffes til veie på en kostnadseffektiv måte
  • Løpende identifisere mulige forbedringsområder, foreslå konkrete tiltak og iverksette disse etter at beslutning er fattet.
Forslag F 30

Dette er F-30

Du trenger en økonomifunksjon som forstår virksomheten og dens muligheter og utfordringer.

Det er viktig at dere raskt har på plass økonomimedarbeidere som kan bidra aktivt til forbedringer og løse daglige oppgaver.

For å klare dette har vi i Value Innovation utvikelt et særskilt program for å komme raskt opp i fart. Vi kaller det F-30!

Jo Helge Grepstad Edit Edit

Jo Helge Grepstad


LEDER SALG OG MARKED

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn