Trengte noen som kunne mer enn «bare» regnskap.

- Skal regnskapet gi merverdi, må utdataene gjøre det mulig å følge den økonomiske utviklingen. Da trenger man en partner som tilbyr mer enn regnskapsføring.

  1. Hjem
  2. Kundehistorier
  3. Trengte noen som kunne mer enn «bare» regnskap.

Trengte noen som kunne mer enn «bare» regnskap.


- Skal regnskapet gi merverdi, må utdataene i andre enden komme på en måte, med en frekvens og kvalitet som gjør at man kan bruke regnskapet til å følge den økonomiske utviklingen av selskapet. Da trenger man en partner som tilbyr mer enn regnskapsføring. Det sier økonomisjef Dag Straumsheim i A Bygg Entreprenør som samarbeider med TheVIT på flere områder.


A Bygg Entreprenør er en totalentreprenør med noen av Norges mest profesjonelle eiendomsutviklere som oppdragsgivere. Selskapet utvikler, planlegger og gjennomfører næringsbyggprosjekter fra A til Å og har spesialisert seg på to kjerneområder:

  • Logistikk og industri
  • Kontor og handel.

Behov for rasjonalisering og effektivisering

- Vi engasjerte TheVIT som et tiltak i forbindelse med rasjonalisering og effektivisering, sier Straumsheim. I dag bistår TheVIT A Bygg først og fremst innen tre områder: med lønn, refusjoner, feriepenger, arbeidsgiveravgift og mva., som controller i prosjekter og med fakturamottak og ankomstregistrering.

- Samarbeidet med TheVIT fungerer utmerket, forteller økonomisjefen, som har jobbet med TheVIT siden sommeren 2017

Kunne du tenke deg et tilbud fra oss?
- Samarbeidet med TheVIT fungerer utmerket, forteller Dag Straumsheim, som har jobbet med TheVIT siden sommeren 2017
- Samarbeidet med TheVIT fungerer utmerket, forteller Dag Straumsheim, som har jobbet med TheVIT siden sommeren 2017
Det nye sentrallageret til Europris er et av prosjektene A Bygg er stolte av å stå bak. Foto: Øivind Haug.
Det nye sentrallageret til Europris er et av prosjektene A Bygg er stolte av å stå bak. Foto: Øivind Haug.

Bratt læringskurve og raskere effekt

TheVIT snakker gjerne om F-30 – de første 30 dagene i et kundeforhold. Hensikten er å sette seg raskt inn i kundens virksomhet og hva som kreves.

- TheVIT investerte en del tid i begynnelsen ved å sette seg inn i vår arbeidsmetodikk, rutiner og systemer, sier økonomisjefen, og fortsetter: kostnaden for dette tok TheVIT på egen kappe. Han mener at denne fremgangsmåten gjorde at TheVIT fikk en brattere læringskurve enn de ellers ville ha fått, men at de begynte å levere på et tidligere tidspunkt.

Spesialisering og fleksibilitet

A Bygg hadde flere behov. blant annet trengte de bistand innenfor lønn. - Lønnsområdet er jo et spesialområde som krever spesialkompetanse, en kompetanse som hele tiden må oppdateres i forhold til nye lover og regler.

Det er naturlig for et selskap som A Bygg å kjøpe denne kompetansen eksternt, utdyper Straumsheim.

Han forteller videre at arbeidsbelastningen internt varierer gjennom året og gjennom måneden i takt med prosjektenes størrelse og utvikling. Det er derfor ønskelig å ha tilgang på ressurser når det er behov, men å slippe å betale for dem når de har kapasitet internt. - Av den grunn engasjerte vi også en regnskapsfører fra TheVIT, sier økonomisjefen i A Bygg.

Denne fleksibiliteten gjelder også innen økonomistyring. Derfor har de engasjert en prosjektcontroller fra TheVIT. - Etterhvert som vi ser at totalvolumet på selskaps- og prosjektnivå øker betydelig, har vi investert i ressurser for å bistå prosjektene innen økonomistyring. I den forbindelse har vi engasjert en prosjektcontroller fra TheVIT.

Han fremhever først og fremst områdene som krever en viss kompetanse som lønns- og personalområdet og styring av prosjektøkonomi som de områdene de har hatt mest glede av TheVIT sin kompetanse.

- TheVIT investerte en del tid i begynnelsen ved å sette seg inn i vår arbeidsmetodikk, rutiner og systemer, sier økonomisjefen. Det gjorde at de begynte å levere på et tidligere tidspunkt.
- TheVIT investerte en del tid i begynnelsen ved å sette seg inn i vår arbeidsmetodikk, rutiner og systemer, sier økonomisjefen. Det gjorde at de begynte å levere på et tidligere tidspunkt.
Med prosjektmidler fra 10 forskjellige giverland er god økonomistyring avgjørende.
A Bygg står bak det nye hovedkontor til Loomis Norge på Ulven. Foto: Øivind Haug
A Bygg står bak det nye hovedkontor til Loomis Norge på Ulven. Foto: Øivind Haug

Standardsystemer

Dag Straumsheim er opptatt av at A Bygg Entreprenør skal benytte standard programvare, helt uten tilpasninger. «Det gir et bedre resultat om virksomheten tilpasser seg forretningslogikken som er bygget inn i systemene, fremfor å bruke tid og penger på spesialtilpasninger. Det koster kanskje mer i begynnelsen - ikke minst organisatorisk - men er lønnsomt over tid» uttaler Straumsheim.

- I vår virksomhet er det avgjørende at de ulike prosjektteamene er «hands-on» i forhold til økonomistyring. Det var et ufravikelig krav at TheVIT måtte arbeide i våre systemer, fortsetter han. Dette har vist seg å passe svært godt med forretningsmodellen til TheVIT.

- De har satt seg grundig inn i det systemet vi benytter, noe som på mange måter er en forutsetning, men også svært gledelig, sier Straumsheim.

Mer enn bare regnskap

TheVIT leverer alt innen økonomisk rådgivning, regnskap, lønn og HR. De har som mål å være næringslivets beste støtteapparat. - Det er jo en ambisiøs og viktig målsetting, kommenterer Dag Straumsheim og fortsetter: - Det er ikke nok å «bare føre et regnskap».

Som økonomisjef er han opptatt av at dataene fra regnskapet presenteres på en måte, og med en frekvens og kvalitet som gjør at man kan bruke regnskapet til å følge den økonomiske utviklingen i selskapet. - Da trenger man en partner som tilbyr mer enn regnskapsføring, avslutter han.

Les om våre tjenester
Jo Helge Grepstad Edit Edit

Jo Helge Grepstad


LEDER SALG OG MARKED

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn