Har du en liten virksomhet, men trenger kompetent hjelp når det gjelder økonomi og/eller personal?

Leder du en liten virksomhet som ikke har mulighet til å ta kostnadene ved å ansette en egen økonomisjef eller ressurser på HR-området?

  1. Hjem
  2. Løsninger
  3. Har du en liten virksomhet, men trenger kompetent hjelp når det gjelder økonomi og/eller personal?

Leder du en liten virksomhet som ikke har mulighet til å ta kostnadene ved å ansette en egen økonomisjef eller ressurser på HR-området?

Da bruker du sannsynligvis mye tid selv på å være «økonomisjef» og/eller utføre personaladministrative oppgaver, i tillegg til alle de andre oppgavene du har. Dette er tid som du kunne brukt på å lede og videreutvikle virksomheten, besøkt og arbeidet med kunder og leverandører og alle andre ting som er viktig for suksessen til din virksomhet.

Vi kan endre denne situasjonen for deg. Vi tilpasser ressursbruken og dermed din kostnad til ditt behov. Har du f.eks behov for 1/3-årsverk, ja så sørger vi for å løse oppgavene til en kostnad tilsvarende dette. Da får du en «økonomiavdeling», eller tilgang på HR-ressurser, med kompetanse som vanligvis kun større virksomheter har tilgang til.

Du får en erfaren økonomisjef, som også blir «møkkete på fingrene» når det er nødvendig. I tillegg får du tilgang på «en hel økonomiavdeling» som tar seg av alt fra controlleroppgaver, rapportering og analyser for å finne forbedringsmuligheter. Du får også tilgang til kompetente HR-ressurser som både kan ivareta operasjonelle HR-oppgaver og bidra til at ledere og medarbeidere utvikles og jobber i tråd med virksomhetens overordnede målsetting. Alt dette til den forutsigbare kostnaden vi er enige om.

Med løsningen til TheVIT kan du konsentrere deg fullt og helt om utviklingen av virksomheten! Vi begrenser dine kostnader og gir deg mest mulig nytteverdi av det vi bidrar med. Vi er en del av ditt lag. Sammen skaper vi din suksess!

Ta kontakt med oss om våre fleksible løsninger tilpasset ditt behov.

Kontakt oss