Hva er ESG, og hva betyr det for næringslivet?

  1. Hjem
  2. Tjenester
  3. Bærekraftsrådgivning
  4. Hva er ESG, og hva betyr det for næringslivet?

Det er fort gjort å bli begrepsforvirret når vi snakker om bærekraft. Mange tolker det som klimaarbeid, noen tenker det handler om å ta samfunnsansvar, mens andre har hørt om snakk om bokstavforkortelsen ESG. La oss ta en opprydning i begrepene for deg.


Bærekraft er blitt et utvasket og ullent begrep det siste tiåret. Fra et næringslivsperspektiv tror mange at bærekraft handler om å sykle til jobben, resirkulere avfallet og erstatte jobbreiser med digitale møter. Bærekraft innebærer imidlertid langt mer enn å få ned klimafotavtrykket. Når vi snakker om næringslivet, er det mer nøyaktig å bruke den engelske betegnelsen ESG.

Mye mer enn miljø

ESG står for Environmental, Social and Governance. Vi kan oversette det til miljø- og sosialforhold og virksomhetsstyring. Miljødelen av bærekraft ligger altså inne i ESG-begrepet, men det er også to andre og like viktige forhold her. Skal man vurdere om en bedrift er bærekraftig i dag, begynner vi med å se på hvilke av disse som er mest vesentlige for din bedrift, og hvor du har muligheter for påvirkning.

Grunnen til at vi har stort fokus på dette, er at bærekraftsrapportering er i ferd med både å bli forventet av kunder, leverandører og eiere, men også lovregulert. Åpenhetsloven og EU-taksonomien er to eksempler på at bærekraft er i ferd med sidestilles med finansiell rapportering. EUs direktiv CSRD er et annet, og går det som forventet med lovreguleringene kommer de første formelle bærekraftskravene fra norske myndigheter fra og med 1. januar 2024.

Gir nye forretningsmuligheter

ESG er tett sammenvevd med forretningsøkonomi og styring. Grunnen er egentlig relativt enkel. Selskaper med godt forankrede ESG-verdier oppnår konkurransefortrinn, reduserer risiko, skaper mer fornøyde kunder og leverandører, og bidrar til et godt omdømme. Derfor kan bedrifter som allerede nå klarer å legge seg i forkant av det grønne skiftet, skape seg nye forretningsmuligheter.

Hjelpe barekraft

Slik kan vi hjelpe deg

Med TheVIT ligger du i forkant av morgendagens bærekraftskrav.

Camilla case

– Bærekraft er ikke skummelt og farlig

Bli kjent med Camilla Wickstrøm, bærekraftsansvarlig i TheVIT.

Vi vil hjelpe deg 

Camilla Knutsen Wickstrøm er økonom fra Handelshøyskolen BI. De siste 13 årene har Camilla hjulpet SMB-virksomheter som driver innen økonomi, HR og administrasjon.

I tillegg til regnskap, økonomirapportering og forretningsutvikling er bærekraftsrådgivning Camillas ekspertise. Som økonom vet hun bedre enn de fleste hvor tett bærekraft er vevd sammen med økonomi og hva som skal til for å lykkes gjennom det grønne skiftet.

Ta kontakt for en uforpliktende prat