Fra student til konsulent i TheVIT

Rett over sommeren blir syv nyutdannede en del av TheVITs Graduate-program. De går inn i en ny hverdag som konsulenter.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Fra student til konsulent i TheVIT
4 J3 A6929 Hanna og Lise2
Publisert 29 jun. 2023

– Vi gleder oss til å få alle de nye på plass, slik at vi kan bidra til at de får en god og spennende start på arbeidslivet, sier Hanna Sande Jacobsen, som leder HR i TheVIT.


Det er mye nytt når man starter i sin første jobb, og TheVIT legger betydelig vekt på at de nyutdannede skal bli godt kjent med selskapet og nye kollegaer før oppstart.

– De som kommer til oss skal føle seg som en del av TheVIT fra start, sier Lise Amalie Kalnes, som er senior consultant i HR og har ansvar for rekrutteringen og oppstarten for nyutdannede.

I TheVIT er det allerede i rekrutteringsprosessen en prioritet å bli gjensidig godt kjent. Som en del av rekrutteringen inviteres blant annet kandidatene til en Graduate-dag hos TheVIT, hvor de får se lokalene, treffe andre VIT-ere og løse caseoppgaver som reflekterer typiske oppdrag de vil møte i sine nye roller.

De nyutdannede som starter i TheVIT i august, signerte kontraktene i fjor høst.

– Siden da har vi holdt kontakt, og de har blitt invitert med på alt fra Holmenkollstafetten til sommeravslutning, slik at vi har muligheten til å bli godt kjent allerede før oppstart. Dette gjelder for øvrig ikke bare nyutdannede, men alle som skal starte hos oss, forteller Lise.

Graduate-programmet

Som en del av TheVITs Graduate-program blir nyutdannede en del av et team og jobber som konsulenter fra start. Lise startet selv i TheVIT for to år siden som nyutdannet, og hun tar derfor med seg sine egne erfaringer som nyansatt i TheVIT i arbeidet med å sikre en god oppstart.

– Vi legger opp til at man skal få muligheten til å bidra med kompetansen sin fra start, gjennom arbeid med kunder. Og vi har en plan som også sikrer en god introduksjon til TheVIT, forteller Lise.

Hanna Sande Jacobsen gleder seg til å ta imot nyutdannede i forbindelse med TheVITs Graduate-program.
Hanna Sande Jacobsen gleder seg til å ta imot nyutdannede i forbindelse med TheVITs Graduate-program.

De første ukene etter oppstart er det viktig å bli kjent med TheVIT, kollegaer, og konsulentrollen. Mye læring og utvikling skjer i arbeid og samhandling med kunder og resten av teamet.

– De nye har med seg mye kompetanse, tanker og ideer som er verdifulle for oss, og de vil derfor også få muligheten til å bidra i andre prosjekter vi jobber med, forteller Hanna.

Les mer: Slik sikrer vi at nyansatte får en god start

Konsulentrollen

I rollen som konsulent vil hverdagen handle om å levere gode tjenester til TheVITs kunder.

– Det å ha en genuin interesse for kundene og kundens behov, og være nysgjerrig på å finne gode løsninger som bidrar til verdiskapning, er kjerneegenkaper for en konsulent, sier Hanna.

Det å skape en felles og god forståelse for konsulentrollen i TheVIT er derfor også en sentral del av oppstarten.

– I løpet av høsten vil de nye blant annet delta i «Core Consulting Skills», som består av flere samlinger hvor vi retter fokus på viktige elementer av konsulentrollen, sier Hanna.

Tips til den første tiden

Når innrykket kommer i august, trekker Hanna og Lise frem særlig ett tips de ønsker at alle nye skal ta med seg den første tiden: still spørsmål og vær nysgjerrig!

– Ingen kan alt, men samlet kan vi mye. Én av kjerneverdiene våre er teamtenkning. Vi er opptatt av å utnytte kompetansen vi har på tvers og spille hverandre gode, sier Hanna – og fortsetter.

– Derfor er vi også opptatt av at hver og én ikke tenker de skal kunne alt, men spiller på hverandre.

– Vi gleder oss til august, sier Lise.

Les mer: Graduate i TheVIT