Effektiv digitalisering med Business Intelligence

Snart handler kjøleskapet dagligvarene dine for deg. Vil virksomhetens økonomifunksjon endre seg fremover? Ja, definitivt. Endringen er allerede i gang.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Effektiv digitalisering med Business Intelligence
263 A7373
Publisert 23 nov. 2022

Fremtidens økonomifunksjon:

Effektiv digitalisering med Business Intelligence

Biler kan kjøre av seg selv og vi roper til høyttaleren når vi ønsker å bytte sang på spillelisten. Snart handler kjøleskapet det som mangler uten at vi er involvert. Vil økonomifunksjonen i bedrifter endre seg? Ja, definitivt. Endringen er allerede i gang.

Hva er digitalisering?

IT-løsningen i seg selv er ikke digitalisering. Digitalisering handler nemlig om å bruke teknologi til å redusere eller fjerne manuelle arbeidsoppgaver. Det betyr at man slipper å forholde seg til prosesser med å registrere og hente inn data, og kan heller bruke tiden på f.eks. å analysere dataene.

I en heldigital verden slipper man derfor å forholde seg til manuelle prosesser - du slipper å registrere dataen. I stedet mottar du automatisk det du trenger basert på ditt behov, som f.eks. økonomirapporter, prognoser eller oversikt over sykefraværet.

Micael Schneider Ueland er leder for Business intelligence, rapportering og analyse. Han bistår gjerne med å hjelpe deg og din virksomhet.
Micael Schneider Ueland er leder for Business intelligence, rapportering og analyse. Han bistår gjerne med å hjelpe deg og din virksomhet.

Hvilke prosesser bør digitaliseres?

Mange tenker at de er godt i gang dersom de har digitalisert eksisterende eller gamle prosesser. Sannheten er at dette bare er et lite steg på veien til full digitalisering. Hvor mye som kan eller skal digitaliseres avhenger derfor av virksomheten og hvor modne de er for å digitalisere. Det å kutte ut papir og manuelle prosesser er en god start og gjør det ofte enklere å komme videre. Da kan du begynne på den store jobben som handler om å gjøre tingene annerledes. Da effektiviserer og forbedrer du konkurransekraften din gjennom de digitale løsningene.

Fordeler med digitalisering

Tiden da alle transaksjoner og fakturaer ble håndtert og behandlet manuelt, er forbi for de fleste. Likevel skal vi ikke veldig langt tilbake for å se starten på de første skybaserte økonomisystemene. I dag og i tiden som kommer vil mye av denne manuelle jobben være helt borte. Det betyr at vi kan bruke tiden til å forbedre virksomhetens leveranser og fokusere på verdiskapning.

Automatiserte prosesser og tjenester

Ved automasjon blir de manuelle operasjonene færre og forsvinne gradvis slik er at vi får raskere tilgang på presis og riktig informasjon. Vi slipper å hente tall fra forskjellige lukkede systemer og legge disse inn i PowerPoint eller lignende presentasjonsverktøy. Dette vil spare oss for mye tid. Når man jobber manuelt, er det dessuten muligheter for at noe blir feil. Selv om man fjerner manuelle prosesser, gjør likevel ikke at behovet for mennesker og kompetanse blir borte.

Vi kan bruke evnene våre på viktigere oppgaver:

  • Gjennomføre bedre og mer matnyttige analyser.

  • Sette opp modeller med scenarioer

  • Finne gode løsninger

Les også: Digitaliserte HR-arbeidet: - Disse konsulentene forstår helheten som ingen andre

Skreddersydde rapporter med sanntids-data

Økende grad av digitalisering vil gjøre vi får tilgang til flere og bedre integrasjoner.

Ved å ta i bruk AI (kunstig intelligens) vil vi ha tilgang til enda mer informasjon. Denne informasjonen gjør det mulig å se spesialtilpassede rapporter i såkalte dashboards. En mellomleder kan få opp nøkkelinformasjon som hun blir målt på og som er viktig for at hun skal fatte gode beslutninger.

En HR-direktør, CFO eller Business Controller trenger andre data for å ta gode beslutninger. Med flere datapunkter fra flere deler av virksomheten, kan man skreddersy dashbord for hver rolle.

Slik optimaliserte de lastebilflåten med Business Intelligence

Raskere og mer kvalifiserte beslutninger

Resultatet av mer digitalisering, gode i integrasjon, kunstig intelligens og automatisering er at vi får et langt mer presist og riktig grunnlag når vi skal ta beslutninger.

Det gjør også at vi i mye større grad kan ta beslutningene til rett tid.

Dette kan være utslagsgivende for om en bedrift går med overskudd eller drives med tap.

Les også: Business Intelligence kort forklart