Slik etablerer du en hjemmekontorløsning som passer dere

Vi støtter deg gjennom vurderinger og beslutninger knyttet til modell for hjemmekontor og utarbeider all nødvendig dokumentasjon.

 1. Hjem
 2. TheVITFeed
 3. Slik etablerer du en hjemmekontorløsning som passer dere
The VIT HR 1920x1080
Publisert 09 nov. 2021

Slik etablerer du en hjemmekontorløsning som passer dere

Mye tyder på at hjemmekontoret vil bli benyttet av mange, også når pandemien er helt over. For selv om kontoret slik vi kjenner det fra tiden før pandemien har mange kvaliteter, opplever mange at hjemmekontoret også har sine fordeler. Med en slik hybrid kontorløsning er det viktig at man har en gjennomtenkt løsning, som er tilpasset virksomhetens behov og som på den måten ivaretar de ansatte og arbeidsgiver på best mulig måte.

Det å inngå en avtale med de ansatte som skal benytte seg av hjemmekontor, er et minimumskrav for å møte forskriften for hjemmekontor. I tillegg mener vi det er klokt å hensynta de ansattes ønsker og forventninger. Som næringslivets beste støtteapparat jobber vi sammen med dere, kundene våre, for å sette lys på behov det må tas hensyn til i en ny arbeidshverdag.

Les mer om forskriften som regulerer hjemmekontoret

Vi har utviklet og leverer følgende: 

 • Kartleggingsrapport - basert på et første møte
 • Workshop og rapport for status og videre prosess
 • Mal og innhold for hjemmekontoravtale
 • Mal og innhold for hjemmekontor policy
 • Mal og innhold for egenerklæring
 • Lederguide for dine ansatte
 • Kommunikasjonsmateriel
 • Arbeidsprosess

Vi støtter deg gjennom vurderinger og beslutninger knyttet til modell for hjemmekontor og utarbeider all nødvendig dokumentasjon. Vi kan også bidra til å implementere ordningen og følge opp at den faktisk gir de ønskede resultatene på sikt, slik at dere lykkes med den nye arbeidshverdagen.

Kontakt oss for en uforpliktende prat