Lederrådet: Episode 1

I denne artikkelen kan du lese om episode 1 av Lederrådet som tar for seg forskriften som regulerer arbeid på hjemmekontor.

  1. Hjem
  2. Lederrådet
  3. Lederrådet: Episode 1

Slik finner du den beste løsningen for hjemmekontor for de ansatte og for virksomheten

De fleste kjenner i dag til at det finnes en forskrift som regulerer arbeid på hjemmekontor. Det mange nødvendigvis ikke vet er at denne forskriften snart er 20 år gammel. Forskriften har aldri vært mer aktuell enn nå. I denne episoden diskuterer Hanna Sande Jacobsen og Stein-Ragnar Noreng fra TheVIT med Lise Gran og Trond Erik Solheim fra advokatfirmaet Homble Olsby Littler forskriften, og andre viktige temaer knyttet til hjemmekontor. 

Lytt til episoden her
Gry Brandsnes

Gry Brandsnes


LEDER HR BUSINESS PARTNER

Tjenester: HR Business Partner

Avdeling: Oslo Haugesund

Telefon E-post LinkedIn

Dette må du tenke på når du velger ordning av hjemmekontor

Hjemmekontor har naturligvis blitt et aktuelt tema det siste året. Ledere har vært nødt til å ta stilling til en mer frivillig og langsiktig ordning etter pandemien. Administrerende direktør i TheVIT, Stein-Ragnar Noreng har mange års erfaring som leder, og drøfter hvordan diskusjoner om hvor de ansatte skal sitte bringer frem et nytt dilemma for ledere. “Det som gjelder nå er å finne en løsning som er best for både de ansatte og for virksomheten”, fastslår Stein-Ragnar.

Stein-Ragnar legger ikke skjul på at det oppstår diverse utfordringer når ledere skal velge hjemmekontorordninger. Fleksibilitet synes å være et stikkord ved den nye arbeidshverdagen. Likevel ser vi også at mange ledervirkshomheter er engstelige for at denne fleksibiliteten og økt hjemmekontor vil gå på bekostning av kultur og godt arbeidsmiljø. “Det fleksibiliteten utfordrer, er hvordan vi bruker styringsretten som arbeidsgiver”, sier Stein-Ragnar som understreker at ansattes ønsker og behov bør være i fokus i valg av modell.

“Det fleksibiliteten utfordrer, er hvordan vi bruker styringsretten som arbeidsgiver”

Stein Ragnar Noreng, Administrerende direktør, TheVIT

Dette er spesialistenes råd

Trond Erik Solheim og Lise Gran, advokater i Homble Olsby Littler, mener det er viktig å påpeke at ansatte som jobber fra hjemmekontor, faktisk er på jobb. “Den ansatte plikter å være tilgjengelig for arbeidsgiver, og plikter å gjøre de oppgavene man blir bedt om”, sier Trond Erik i det han også forteller at arbeidsgiver på lik linje har et ansvar om at de ansatte har et forsvarlig arbeidsmiljø.

Lise og Trond Erik fortsetter med å fortelle om de vanligste sakene de jobber med og at de jobber mye med å utarbeide løsninger for bruk av hjemmekontor for forskjellige virksomheter. Trond Erik påpeker at løsningene krever individuelle skriftlige avtaler som de også får mange henvendelser om.


Lise Gran og Trond Erik Solheim diskuterer lover og regler på hjemmekontoret.

Hjemmekontor eller hyttekontor? Dette er forskjellen

Når det gjelder utfordringer rundt hjemmekontor forteller Lise om de mange fordelene ansatte har, for eksempel at de kan jobbe fra forskjellige lokasjoner, som på hytta eller feriehuset i utlandet. Ved arbeid fra utlandet er det viktig å tenke på utfordringene som kan oppstå rundt forsikringsordninger samt eventuelle skattemessige implikasjoner.

De er alle enige om at det er viktig å forstå hva de ansatte er opptatt av, og derav legge til rette for fleksibiliteten, så lenge man gjennom styringsretten sikrer utvikling av bedriftskultur, samhold og organisasjonens ytelse.

Lytt til episoden her