Lederrådet: Episode 2

I denne artikkelen kan du lese om episode 2 av Lederrådet som tar for seg lover og regler for hjemmekontor.

  1. Hjem
  2. Lederrådet
  3. Lederrådet: Episode 2

Hjemmekontor er en del av vår nye arbeidshverdag. Men hva slags lover og rettslige regler gjelder?

Arbeidsgiver har ansvar for de ansattes ve og vel på hjemmekontor på lik linje som i en alminnelig hverdag på kontoret. Utstrakt og langsiktig bruk av hjemmekontor , kan by på nye utfordringer for arbeidsgivere og ledere. I denne episoden diskuterer Hanna Sande Jacobsen og Stein-Ragnar Noreng fra TheVIT med Lise Gran og Trond Erik Solheim fra advokatfirmaet Homble Olsby Littler hvilket handlingsrom arbeidsgivere og ledere har innenfor rammene av styringsretten og hjemmekontorforskriften.

Lytt til episoden

Når gjelder hjemmekontorforskriften?

Som arbeidsgiver og leder er det viktig å vite hvilket handlingsrom man har og når man snakker om hjemmekontor, handler det blant annet om å forstå rammene og reglene man må forholde seg til. “Hjemmekontorforskriften blir derfor et viktig utgangspunkt på hvilke rammer vi har”, forteller Trond Erik Solheim. Han forteller videre at forskriften er avgrenset på to måter. For det første gjelder den arbeid i den ansattes eget hjem, men den gjelder ikke på kortvarig eller tilfeldig arbeid.

Det betyr at alt arbeid som skjer utenfor eget hjem er omfattet av arbeidsmiljøloven, og dermed vil arbeid fra et hotellrom eller bassengkanten i Spania falle utenfor forskriften. Det betyr også at om du jobber litt på kvelden eller på en søndag ettermiddag, så er dette utenfor forskriften. Du trenger altså ikke lage skriftlige avtaler og regelverk for at den ansatte skal kunne jobbe hjemmefra i slike situasjoner, da dette er ansett som kortvarig. Trond Erik forteller at forskriften kommer til anvendelse dersom arbeidsgiver legger opp til et system hvor de ansatte kan velge hvor de vil jobbe på en mer permanent basis.

“Vi går inn i et nytt terreng, også for ledere, og vi må være innstilt på å dette skal vi lære av og finne de beste løsningene"

Stein-Ragnar Noreng, Administrerende direktør, TheVIT

Oppfølging av ansatte er viktigere enn aldri før

Når det gjelder HMS, har arbeidsgivere fortsatt et ansvar for ansatte som arbeider hjemmefra. Lise forteller at arbeidsgiver ikke har lov til å komme inn i ansattes hjem for å se hvordan arbeidsplassen er, men at arbeidsgiver likevel har ansvar for de ansattes fysiske og psykiske velvære i følge arbeidsmiljøloven. “Så langt det er praktisk mulig skal arbeidsgiver forsikre seg om at arbeidssituasjonene og forholdene er forsvarlige”, forteller Lise. I denne episoden av podkasten snakker Lise og de andre gjestene mer om hvordan arbeidsgivere kan gå frem for å ivareta HMS-ansvaret.

Slik bruker du styringsretten i den nye arbeidshverdagen

I episoden diskuterer gjestene også bruk av arbeidsgivers styringsrett. Fra et lederperspektiv, forteller Stein-Ragnar om hvordan han tenker det vil være naturlig å tenke at man kan etablere policyer som dekker hele virksomheten, og at man vil kunne anvende styringsretten slik man har gjort før - der det er behov. "Slik at man kan tilpasse der det er behov, ut i fra teamet, avdelingen, eller sågar ned til den enkelte ansatte som kan ha ulike forutsetninger for å kunne fungere på hjemmekontor," sier Stein-Ragnar.

“Styringsretten er en bærebjelke i et arbeidsforhold, “ forteller Trond Erik og sier at den også gjelder for ansatte som jobber hjemmefra. “Men det at når den ansatte arbeider hjemmefra, påvirker det faktiske og rettslige mulighetsrommet arbeidsgiver har til å utøve styringsretten,” sier Trond Erik før han redegjør for de rettslige utfordringene. I tillegg, diskuteres det hvorvidt det oppstår nye lederutfordringer med ansatte som arbeider hjemmefra. Trond Erik presiserer hvordan avstand kan gjøre det mye vanskeligere for en leder å styre, spesielt med tanke på å vite om ansatte har det bra eller ikke. “Utover dette, er styringsretten den samme,” forteller han.

“Styringsretten er en bærebjelke i et arbeidsforhold“

Trond Erik Solheim, Partner og advokat, Homble Olmsby Litler

Gry Brandsnes

Gry Brandsnes


LEDER HR BUSINESS PARTNER

Tjenester: HR Business Partner

Avdeling: Oslo Haugesund

Telefon E-post LinkedIn

“Arbeidsgivere må kunne sette krav og treffe beslutninger for ansatte som jobber hjemmefra, som de kanskje ikke nødvendigvis kunne truffet for ansatte som jobbet fra selskapets lokaler,” forteller han.Videre, forteller Lise forteller videre om situasjoner hvor det er aktuelt å anvende styringsretten, blant annet mener det er naturlig å anvende styringsretten i situasjoner hvor den ansatte ikke fungerer like bra på hjemmekontor, eller når det gjelder forventninger til tilgjengelighet på hjemmekontor. I disse situasjonene må arbeidsgivere passe på diskrimineringsreglene og sørge for å ha saklig begrunnelser for slik forskjellsbehandling.

Det er viktig for virksomheter fremover og finne løsninger som passer både virksomhetens behov og ansattes ønsker, samt å finne ut gode måte å tilpasse ordningen for ulike deler av virksomheten dersom det er behov for ulik praktisering. “Vi går inn i et nytt terreng, også for ledere, og vi må være innstilt på å dette skal vi lære av og finne de beste løsningene,” sier Stein-Ragnar.