Lederrådet, Episode 5: Få det beste ut av dine ansatte

Vi har møtt Cecilie Lycke og Gry Brandsnes for å diskutere hvordan vi kan sikre at hjemmekontoret faktisk bidrar til økt prestasjon og trivsel.

  1. Hjem
  2. Lederrådet
  3. Lederrådet, Episode 5: Få det beste ut av dine ansatte

Dette må du gjøre for å få mest ut av dine ansatte i den nye arbeidshverdagen

Vi har møtt Cecilie Lycke og Gry Brandsnes for å diskutere hvordan vi kan sikre at hjemmekontoret faktisk bidrar til økt prestasjon og trivsel. Begge har lang erfaring innenfor HR og ledelse. Gry er leder for HR Business Partner i TheVIT og Cecilie eier og driver Motivati, et selskap som jobber med digitale lederverktøy.


Tillit - nøkkelen til gode prestasjoner

Gry mener at det først og fremst er viktig at ansatte trives og at arbeidshverdagen er best mulig. Hun fremhever at arbeidshverdagen under pandemien har vært ekstremt tillitsbasert, og at dette vil ligge til grunn for en potensiell hjemmekontorordning fremover. “Tillit er et viktig utgangspunkt for både arbeidsgiver og arbeidstaker, og det blir veldig krevende dersom det ikke er tilstede”, sier Gry Brandsnes.

“Tillit er et viktig utgangspunkt for både arbeidsgiver og arbeidstaker, og det blir veldig krevende dersom det ikke er tilstede”

Hun legger vekt på at det er viktig å avklare hvordan man best organiserer oppfølging med de ansatte. Gjennom oppfølgingen er det viktig å være tilgjengelige og finne måter å kontakte hverandre på. Hun oppfordrer til å ringe mer via telefon, ikke bare på Microsoft Teams. Pandemien har vist at noen trives best å jobbe hjemmefra, at det kan bidra til redusert stress, basert på den ansattes livssituasjon. I visse tilfeller fører det også til økt medarbeidertilfredshet og produktivitet. På en annen side er det også tilfeller hvor ansatte føler på en form for isolering, hvor det er en mangel på å hente energi og inspirasjon fra andre kolleger.

To ytterpunkter innen ledelse

Cecilie Lycke mener at hjemmekontor etterhvert vil bli sett mer på som et gode, og at det blir en hygienefaktor som vi tar som en selvfølge. Dette kan by på noen utfordringer i hverdagen, for som leder ønsker og trenger man et handlingsrom til å organisere hvordan hjemmekontorordningen praktiseres. Cecilie nevner to ytterpunkter:

  1. Det første ytterpunktet dreier seg om de lederne som vil ha en helt klar policy som alle skal følge. Men med en gang lederen begynner å bli for rigid på oppfølgingen, er det sannsynlig at man ikke klarer å dekke hver enkelt ansattes behov. I verste fall kan utfallet av dette føre til at man mister gode medarbeidere.

  2. Det motsatte ytterpunktet er ledere som vil forvalte de ansatte og deres tid helt fritt . Dette kan føre til en opplevelse av urettferdighet innad i gruppen som igjen kan føre til konflikter og misfornøyelse.

“Her er kunsten å finne den gode kombinasjonen. Det er viktig med noen retningslinjer i bunn, men samtidig ha noe forvaltning og handlingsrom for lederen som sitter med ansvaret”, konkluderer Cecilie.

Gry Brandsnes

Gry Brandsnes


LEDER HR BUSINESS PARTNER

Tjenester: HR Business Partner

Avdeling: Oslo Haugesund

Telefon E-post LinkedIn

Den nye arbeidsdagen vil endre lederrollen som vi kjenner den

“Vi kommer ikke tilbake til den hverdagen vi hadde før”, sier Gry Brandsnes som svar på spørsmålet om hvordan lederrollen har og vil endre seg etter pandemien. Hun spiller videre på Cecilies kommentarer om at hjemmekontor kan oppfattes som et gode og en forventning. Det vil være forventninger til fleksibilitet og tilpasninger som vil kreve mer av den enkelte leder. For å imøtekomme dette, legger Gry vekt på å ta hensyn til den enkelte, og dens individuelle behov. “Det er også viktig at man har gode digitale verktøy som kan være med på å løse disse lederoppgavene, kommunikasjon og oppfølging”, legger hun til.

God kultur og godt arbeidsmiljø i en hjemmekontorhverdag

Pandemien har ført til en økt bevegelse i arbeidsmarkedet og flere er klare for å bytte jobb. Årsaken kan være at man søker økt samhold, kultur og tilhørighet, dersom man ikke får det der man er. Samtidig er det nok noen som ikke får den fleksibiliteten og oppfølgingen man ønsker. Cecilie mener de som virkelig har jobbet aktivt med å skape miljø og kultur under og før pandemien, vil komme godt ut av det hele. “Spesielt bedrifter som har tatt digitalisering på alvor, stiller sterkere”, sier hun.

Dette er HR-tjenestene vi kan hjelpe deg med

Kommunikasjon og oppfølging er viktigere enn aldri før

Cecilie forteller hvordan hjemmekontorundersøkelser og motivasjonsanalyser kan være nyttige verktøy for å sikre positive effekter ved hjemmekontor. Hjemmekontorundersøkelsene er ofte spisset mot et tema, med ikke så mange spørsmål. Her er hensikten å undersøke hvordan ansatte har det på hjemmekontor, både fysisk og psykisk. Cecilie anbefaler også å gjøre disse undersøkelsene åpent, fremfor anonymt, da det gjør det enklere å følge opp.

En motivasjonsanalyse gir en dypere individuell kartlegging om hvordan den ansatte opplever arbeidssituasjonen, hva som er viktig og i hvilken grad de ansatte føler seg ivaretatt. Analysen hjelper ledere med å få et konkret utgangspunkt for hvordan de kan gjøre det som trengs for å sikre en best mulig arbeidssituasjon for de ansatte.

Den viktigste erfaringen vi sitter igjen med etter pandemien er at vi alle er ulike og har ulike behov. Da nytter det ikke å bare jobbe med generelle utgangspunkt, men at man tar hensyn til individet, hvor man lytter og prøver å tilrettelegge. “Likevel er det viktig med samhandling og lage et kollegialt miljø, slik at man får mulighet til støtte fra ansatte, selv om vi ikke nødvendigvis sitter sammen”, konkluderer Gry Brandsnes.