Resultatforbedring

Våre spesialister hjelper deg med å bedre resultatet ved å være en faktabasert og uavhengig sparringspartner.

 1. Hjem
 2. Tjenester
 3. CFO Advisory
 4. Resultatforbedring

Resultatforbedring

Resultatforbedring skjer først og fremst innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • Øke salget
 • Øke prisene
 • Redusere kostnadene

Det er mange forhold som faller inn under disse overskriftene, og mange ting som påvirker hvilken tilnærming som er best for din virksomhet.

Vår tilnærming for resultatforbedring

Her viser vi hvordan vår tilnærming som din økonomiansvarlige normalt vil være:

 • Skaffe oss innsikt i din strategi, forretningsplan, organisasjon og oppnådde resultater
 • Analysere virksomhetens driftsmarginer, slik at forbedringsområder kan identifiseres raskt
 • Gjennomføre analyser som viser lønnsomhet ned på produkt, kunde og andre inntektsstrømmer
 • Analyser avkastning på investeringer og eventuelle kostnader til produktutvikling
 • Identifisere faktorer som er kritiske for å oppnå gode resultater fremover, og sørge for at disse rapporteres korrekt og tidsriktig. Det er viktig at hele organisasjonen er kjent med disse
 • Vurdere prisstrategi og faktisk prising til kunder og sammen med øvrig ledelse identifisere mulige områder for lønnsomhetsforbedring
Tine Holdhus Edit Edit

Tine Holdhus


LEDER CFO ADVISORY

Tjenester: CFO Advisory Sustainability

Avdeling: Oslo

Telefon E-post
 • Analyser avkastning på investeringer og sammen med øvrige ledelse identifisere mulige områder for lønnsomhetsforbedring
 • Gjennomgå markedsstrategien sammen med øvrig ledelse
 • Vurdere nye inntektsmuligheter, blant annet nye salgskanaler
 • Vurdere logistikk- og distribusjonsprosessene for å se om de er hensiktsmessige
 • Vurdere om mer fleksible ressursmodeller er mulig for å ivareta sesongsvingninger på en bedre måte
 • Gjennomgang av øvrig kostnadsforbruk for å se om det er unødvendig kostnadsbruk, eller for svak lojalitet til vedtatte retningslinjer og policy

Oppnår dere i dag resultater som gjenspeiler potensialet virksomheten har?

Hvis svaret er ja, så hjelper vi deg å opprettholde dette mens du og dine dyktige medarbeidere fokuserer fullt ut på kjernevirksomheten.

Hvis svaret er nei, så tar våre meget dyktige økonomisjefer tak i resultatutfordringene umiddelbart fra oppstarten av vårt oppdrag.

Kontakt oss om resultatforbedring