Verdivurderinger

Vi hjelper dere med verdivurdering i forbindelse med kjøp og salg av selskaper.

Verdivurderinger

TheVIT påtar seg gjerne verdivurderinger i forbindelse med kjøp eller salg av selskaper, der dere har et behov for impairment testing, der dere som aksjonærer trenger en second opinion i forbindelse med transaksjoner, i forbindelse med tingsinnskudd (der aksjer er en del av transaksjonen), eller andre situasjoner der dere har et behov for å gjennomføre en verdivurdering.

Flere av våre ansatte i TheVIT har en lang erfaring fra M&A arbeide i sine tidligere posisjoner, og er i stand til både å være rådgivere i slike situasjoner, og til å utføre selve verdivurderingen. TheVIT er ikke et komplett M&A hus, men vi setter oss gjerne på din side av bordet og tar rollen som din interne CFO i slike prosesser.

Din rådgiver i M&A arbeide

Vi kan gjennomføre tilliggende oppgaver som å hjelpe med å lage gode presentasjoner, sette opp DD rom, koordinere kjøp- eller salgsprosesser fra selskapets side, sørge for en god prosjektgjennomføring, og være din rådgiver og sparringspartner i en situasjon som du kanskje ikke er vant til å håndtere fra før. En god rådgiver vil nesten garantert føre til et bedre utfall for deg enn om du skal håndtere dette på egenhånd. I mange tilfeller vil dette også oppleves som trygt og godt for øvrige impliserte parter, og på den måten sikre at verdier synliggjøres og at prosesser glir bedre.

Ta kontakt for å diskutere ditt behov og hvordan vi kan hjelpe deg.

Trenger du hjelp med fisjon eller fusjon?
Tine Holdhus Edit Edit

Tine Holdhus


LEDER CFO ADVISORY

Tjenester: CFO Advisory Sustainability

Avdeling: Oslo

Telefon E-post