Fisjoner og fusjoner

Skal du gjennom en fisjon eller fusjon, er det mye du skal ta stilling til og formalia som skal ordnes. Vi hjelper deg!

Fisjoner/Fusjoner

I forbindelse med fisjoner og fusjoner er det viktig å ta stilling til hvilken selskapsstruktur man ønsker som et resultat av prosessen. Det er en rekke formalia som skal på plass.


Det skal utarbeides en mengde dokumenter, nye åpningsbalanser, og formalia skal meldes inn til riktige instanser til riktig tid. Det er viktig å tenke på alle skattemessige effekter og mulige komplikasjoner, i tillegg til hvilke strukturer dere ønsker skal leve videre i kjølvannet av slike transaksjoner. Nye selskaper skal trolig etableres og andre skal kanskje legges ned. Alt dette tar vi ansvar for, og sørger for en strømlinjeformet og smertefri prosess der du kan stole på at alle forhold som skal berøres blir håndtert på en profesjonell og korrekt måte.

Våre rådgivere har gjennomført slike prosesser for et utall selskaper, og loser deg gjennom dette på en svært tillitsfull måte.

Ta kontakt, så skal vi lose deg trygt gjennom din prosess!

Ønsker du hjelp med verdivurdering?
Jan Arild Stenberg

Jan Arild Stenberg


LEDER CFO SERVICES

Tjenester: CFO Services

Avdeling: Oslo Halden

Telefon E-post LinkedIn