Har du som HR-leder en plan for S’en i ESG?

Med økende krav og komplekse rapporteringsbehov innen ESG må HR-ledere implementere strategier for å håndtere den sosiale delen av ESG.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Har du som HR-leder en plan for S’en i ESG?
Shutterstock 1919560145
Publisert 13 nov. 2023

ESG-kravene øker


I dagens forretningsverden står begrepet ESG - Environmental, Social, and Governance svært sentralt. ESG brukes ofte som en målestokk for å vurdere et selskaps bærekraftige praksis og dets påvirkning på samfunn og miljø, gjennom eksempelvis turnover eller veldedige bidrag. Samtidig som vi opplever kraftige fremskritt i ESG delen av det norske næringsliv, så er det fremdeles noe som gjenstår: en formell ansvarliggjøring av bedriftene. Som en del av ansvarliggjøringen kommer det fremover flere og mer komplekse rapporteringskrav innen ESG som vil ramme forskjellige deler av en organisasjon, og det gjelder derfor å ligge i forkant. Vi ser at det blir mer og mer vanlig for større organisasjoner å ansette egne ESG-ansatte som sørger for riktig styring og rapportering. Men noe av ansvaret vil fremdeles ligge hos kjernevirksomheten.

Det fører til spørsmålet: 

Har du som HR-leder en plan for ESG arbeidet i din organisasjon?

Hvis svaret er nei, er det på tide å ta styring! 

Mange HR-ledere vil nok være usikre på hva de kan bidra med. En forklaring får vi ved å se på Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som trer i kraft allerede i 2024. Den innebærer en betydelig utvidelse av rapporteringsplikten innen ESG og hele 96 punkter skal enkelte organisasjoner rapportere på. Environment og Governance har lenge hatt mest oppmerksomhet, men den siste tiden har Social-aspektet i større grad begynt å fange fokuset til bedriftene som blir omfattet av rapporteringskravet.

Hvorfor må du ha en plan?

Det sosiale aspektet av ESG handler om hvordan en organisasjon forholder seg til sine ansatte, samfunnet rundt seg, og samfunnet som helhet. Det er spesielt når en snakker om egne ansatte at HR-lederen trer inn i bildet og kan bistå rapporteringen. CSRD stiller krav til at organisasjonen rapporterer på en rekke områder ved sin arbeidsstyrke, blant annet sykefravær, lønn, mangfold og kompetanseutvikling. Dette er indikatorer som ofte ligger under HR paraplyen, og som av den grunn vil stille krav til deg som HR-leder.

VIT mer, enklere

Hvor mange ansatte er det i din organisasjon? 

Hva er gjennomsnittlig alder, kjønn og lønn? 

Hvilken innvirkning har medarbeiderinitiativer hatt på sykefravær og trivsel?

Dersom du ikke kan svare på dette vil du før eller siden møte på en rekke utfordringer. Innsamling og sammenstilling av denne type HR data er svært ressurskrevende, spesielt i organisasjoner med mange ansatte. Sykefravær skal regnes om til prosent, gjennomsnittslønn for menn og kvinner skal regnes ut og kjønnsbalansen skal vurderes. Med mindre du har flere titalls timer å avse, bør du se til teknologi som en løsning.

Gjennom TheVITs nye HR dashboard trenger du ikke å sette av tid til datainnsamling og tidkrevende regneøvelser, da du ved hjelp av et tastetrykk får oversikt over hele arbeidsstyrken. Du vil kunne svare- og rapportere på ansattrelaterte KPIer uten å måtte sette av tid eller ressurser for å få tak i informasjonen. I tillegg er dataen fremvist i sanntid, noe som gir deg som HR leder flere fordeler. Blant annet vil du kunne bidra forretningsmessig med oppdatert beslutningsgrunnlag, og du vil på et øyeblikk se hvor i organisasjonen du må rette ditt fokus. 

Les mer om HR-dashboard