Slik kan regnskapsførere møte fremtiden

Vi har integrert PowerOffice i et nytt produkt under paraplyen Intelligent Solutions. Innsikten gjør regnskapsførerne viktigere for kundene.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Slik kan regnskapsførere møte fremtiden
Forside
Publisert 08 nov. 2022

Intelligent solutions:

Smart innsikt gjør regnskapsførerne viktigere for kundene

Gjennom de siste årene har vi bygget opp solid kompetanse og erfaring innen teknologi og ledelsesrapportering. Resultatet er et nytt produkt, under paraplyen Intelligent Solutions, integrert med regnskapssystemet PowerOffice . Produktet gjør at regnskapsførerne står bedre rustet til å møte de økende kravene kundene har til morgendagens regnskapsførere.


Micael Ueland t.v. og Espen Moltubakk er stolt av partnerløsningen som nå er lansert for regnskapsførere
Micael Ueland t.v. og Espen Moltubakk er stolt av partnerløsningen som nå er lansert for regnskapsførere

Partnerløsningen gir bedre resultater for kundene

Løsningen vi har kommet opp med er en partnerløsning som gir regnskapsførere mulighet til å tilby ny og smart innsikt til sine kunder. - Dette gjør at man som regnskapsfører kan posisjonere seg for fremtiden og bli mer verdifull for kunden. Samtidig gir det muligheter for nye inntektsstrømmer, uttaler Micael Schneider Ueland, leder for Business Intelligence og Rapportering i TheVIT. Han fremhever at løsningen gir verdifull innsikt, og dermed øker regnskapsføreren sin verdi og anseelse ved at de kan hjelpe kundene sine med å ta bedre beslutninger og forbedre resultatene i selskapet. - Vi er rett og slett veldig stolte av å lansere denne løsningen, sier han med et smil.

Under PowerForum (i Bodø i september i år) ble det fremhevet at digitaliseringen som pågår endrer regnskapsbransjen og at ange oppgaver som i dag blir utført manuelt vil bli automatisert i tiden fremover. – Inntekter fra tradisjonelt årsoppgjør vil bli redusert. Gjennom løsningen fra TheVIT kan regnskapsførerene også være gode rådgivere og en sparringspartner for kundene. Sånn sett kan vi hjelpe hele bransjen med å reposisjonere seg og bidra til nye inntektsstrømmer, forteller Ueland og fremhever at Intelligent Solutions tilfører regnskapsførerne både kompetanse og konkurransekraft.


- Fantastisk respons på Intelligent Solutions

Under PowerForum hadde vi en stand der alle som ville kunne teste løsningen og diskutere konkrete problemstillinger. Og skal vi tro Jo Helge Grepstad, leder for salg i TheVIT, var responsen svært god. - Det var utrolig gøy og givende å demonstrere løsningen uttaler Grepstad, og forteller at de har mange spennende møter fremover for å følge opp interessen. Grepstad forteller at målet er at regnskapsførerne velger TheVIT som partner fordi de opplever at vi tilfører verdi. - Vi ønsker å skape merverdi for kunder og partnere og har som ambisjon å være næringslivets beste støtteapparat. Hvis vi kan være med å løfte en liten del av regnskapsførerbransjen gjennom innsikt, er det et godt bevis på at vi er et steg nærmere å nå målet vårt, sier han.

Be om en demonstrasjon
Innsikten du får gjennom partnerløsningen gjør regnskapsførerne til rådgivere og kundene presterer bedre. Her tester Espen Moltubak (t.h) løsningen sammen med Micael S. Ueland
Innsikten du får gjennom partnerløsningen gjør regnskapsførerne til rådgivere og kundene presterer bedre. Her tester Espen Moltubak (t.h) løsningen sammen med Micael S. Ueland