Næringslivets beste støtteapparat inntar Rebel

1. november inntok vi Rebel. Les hva administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng tenker om innflytningen.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Næringslivets beste støtteapparat inntar Rebel
Fra venstre Micael Ueland (Leder Business Intelligence), Gry Brandstad (Leder HR) og Stein-Ragnar Nore g (adm. dir).
Publisert 04 nov. 2021

Næringslivets beste støtteapparat inntar Rebel

The VIT har som visjon å hjelpe virksomheter inn i fremtiden, ved å levere løsninger innenfor økonomistyring, regnskap, business intelligence og HR. Det vil si løsninger som tilpasses kundenes behov, og som skaleres opp og ned ut fra hvordan disse behovene endrer seg. På den måten kan små og store virksomheter knytte til seg kompetanse og kapasitet på en fleksibel måte, og dermed utfylle og erstatte egne ressurser.

1. november inntok vi Rebel.

Kontakt oss her

Teknologi og rådgivning, hånd i hånd

Riktig bruk av teknologi er en viktig del av TheVIT sine løsninger. - Både valg og bruk av økonomi- og HR-system er viktig for alle virksomheter, fremhever administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng og poengterer at også integrasjoner mellom ulike systemer, samt bruk av robotteknologi når det ikke er mulig, er en del av det TheVIT kan hjelpe kundene med.

Les også: Digitalisering av økonomifunksjonene: Tør du vente?
Vi serverte kake på Rebel ifm. innflytning.

TheVIT har også en egen rådgivningsvirksomhet som er spesialisert å effektivisere, digitalisere og automatisere både finansielle- og HR-prosesser. Og da i et perspektiv som inkluderer hele organisasjonen til kundene. - Det er nemlig ikke kun regnskaps-, økonomi- og HR-funksjoner som blir ineffektive av dårlig løsninger. De påvirker som regel mange i organisasjonen, ved at disse må forholde seg til lite effektive og automatiserte løsninger på oppgaver personer i kjernevirksomheten ønsker å bruke minst mulig tid på, sier Noreng.

TheVIT tilbyr bransjetilpassede BI-løsninger

Til tross for stor vekst og nye lokaler er ambisjonen den samme i dag som for seks år siden: å være næringslivets beste støtteapparat. - Som øverste leder i TheVIT, og tidligere i samme rolle i KPMG Norge, er det viktig for meg å kunne ta beslutninger med et godt faktagrunnlag, forklarer Stein-Ragnar Noreng. Han mener tilgangen på automatisert og oppdatert business intelligence informasjon er avgjørende for å ta de beste avgjørelsene. Og også skape konsensus om disse i organisasjonen. - Derfor har vi de siste årene fokusert spesielt på å kunne tilby bransjetilpassede BI-løsninger, og ser at de fleste virksomheter henger etter på dette området, sier Noreng, og fortsetter: - Mange ledere er ikke klar over mulighetene som ligger i dette for egen virksomhet. Med vår tilpassede tilnærming, kan vi være med å bevisstgjøre ledere og ledergrupper hvordan de kan benytte egne data til å øke verdiskapning gjennom slik business intelligence, avslutter Noreng.