HR-arbeidet har aldri vært viktigere

Vi opplever at mange kontakter oss med spørsmål om permitteringer, oppsigelser, omorganiseringer, organisasjonsendringer og andre tiltak knyttet til pandemien.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. HR-arbeidet har aldri vært viktigere
- Du er på mange måter din egen private IT-sjef, sier Sven Helge Alme, og anbefaler alle å sette opp en liten liste over de tjenestene du logger deg på hvor du absolutt ikke vil at uvedkommende skal få tilgang. (Foto: Erik Krafft)
Publisert 12 mar. 2021

Vi opplever at mange kontakter oss med spørsmål om permitteringer, oppsigelser, omorganiseringer, organisasjonsendringer og andre tiltak knyttet til Koronapandemien.

HR Business Partner er et team med betydelig kompetanse og erfaringer fra ulike bransjer, og er dermed rustet til å hjelpe og veilede din organisasjon i de ulike omstillingsprosessene pandemien krever.

Ledelse har aldri vært mer krevende. Det gjelder HR-arbeidet også

I likhet med mange andre roller i næringslivet har HR-funksjonen måttet tilpasse seg de nye arbeidsforholdene som koronapandemien har medført. HR har i mange tilfeller hatt en ledende rolle i å kommunisere de endringer som skjer i forbindelse med utbruddet til selskapet. Samtidig vet vi at mange av våre kunder ikke har egne HR-avdelinger eller -ressurser. Det gjør at det er daglig leder eller andre i ledelsen som får jobben med HR-arbeidet. Vi kan hjelpe til med dette arbeidet og gjøre det lettere for ledere og ansatte å forholde seg til nye permitteringsregler, deling av informasjon og ikke minst sette HR arbeidet i system.

Se hva vi kan hjelpe deg med

Digitalt HR System – en god avlastning

Mange mangler et godt system som gir en komplett og samlet oversikt over medarbeidere, timer, beslutningsgrunnlag og KPI’er. Konsekvensen er at det er vanskelig å få et klart bilde av kostnader og arbeidsfordeling, og man mangler grunnlaget for å ta gode beslutninger.

Om du vurderer å investere i et HR-system kan vi bistå dere slik at dere får et system som passer deg og organisasjonen. Vi er opptatt av å lette og forbedre HR-arbeidet for deg og dine medarbeidere, og kan lede prosessen og ta ansvar for selve implementeringen av HR systemet.

Tilbakemeldingen fra kundene på slike HR-systemer har vært gode. Å ha et godt digitalt system gjorde for mange at overgangen til hjemmekontor ble enklere, rett og slett ved at man hadde et verktøy som sikret at de ansatte ble ivaretatt og informert på en god måte.

Andre omstillinger i forbindelse med Covid-19

Da vi for et år siden ble kastet ut i en krise, endret arbeidshverdagen seg over natten. Dette medførte store endringer både for arbeidsgivere og medarbeidere.

Onboarding av nyansatte er et eksempel. Har man startet i ny jobb siden mars 2020 er det mange som ikke har møtt kollegaene sine siden de startet. Det samme gjelder avslutning av arbeidsforhold (såkalt offboarding). Gode rutiner ifm on- og offboarding er noe av det TheVIT HR Business partner kan hjelpe deg og organisasjonen med.

Ny situasjon. Nye behov

De store endringene vi har vært gjennom har kanskje skapt et behov for en HR-avdeling. Eller i alle fall et ønske om å ha en fra tid til annen. Et par timer i uken eller noen dager i måneden. Og det er nettopp slik vi jobber. Vi leier ut nødvendig kompetanse i den mengden dere har behov for. Vi kan være din HR Business partner og hjelpe deg med å gjøre HR-arbeidet enklere, mer smidig og fleksibelt. Vi tilpasser våre tjenester etter ditt behov.

Møt våre HR Business Partnere