Smart Idrettsøkonomi

Smart idrettsøkonomi hjelper ditt idrettslag til å få full kontroll over økonomien.

  1. Hjem
  2. Smart Idrettsøkonomi

Smart Idrettsøkonomi

TheVIT ønsker å være idretts-Norges beste støtteapparat innen økonomi, business intelligence, HR og drift. Vi kjenner idretten, og hvilke krav og utfordringer klubbene må håndtere. Konseptet smart idrettsøkonomi er en fleksibel løsning som består av systemer, tjenester og beste praksis.

Regnskap

Med skybasert regnskap og bank i én pakke samles alt rundt lagets / klubbens økonomi på samme sted. Det blir lettere å få oversikt og følge med på den økonomiske utviklingen. Regnskapsprogrammet er enkelt og fleksibelt, og tilpasset idrettslag og klubber.

Permittering og lonn shutterstock 574323790

DSC3879

Integrasjonsløsninger

Betalingsløsninger for salg av billetter, kiosk, sponsorutstyr med videre er integrert. Slik som VIPPS og kasseløsning fra Zettle. Da får dere full oversikt over alt salg og idrettslagets inntekter. Dashboardrapportering av styringsinformasjon inklusive medlemsregister. TheVIT sin digitale klubbportal med tilgang til dokumenter, informasjon og bistand. Her får dere tilgang til våre rådgivere og regnskapsførere.

Les mer om Business Intelligence, Rapportering og Analyse | TheVIT

Styre- og ledelsesportal

Aldri har det vært enklere å gjennomføre effektive styremøter. Orgbrain styreportal tilpasset idretten gjør det enkelt å innkalle og gjennomføre styremøter, ledermøter og generalforsamling. Protokollen settes opp automatisk og det er en egen funksjon for oppfølging av vedtak og saker. Styremøter og generalforsamlinger kan avholdes digitalt.

DSC3073

Tilskuddsport logo

Støtte og tilskuddsordninger

I samarbeid med Tilskuddsportalen kan vi tilby et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd på dine prosjekter. Tilskuddsportalen gir deg løpende oversikt over alle støtte- og tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner og idrettslag.

Vi kan hjelpe dere med å få realisert deres prosjektideer. Vi bistår gjerne i søknadsprosessen og med finansieringsplanen.

Bli kjent med Tilskuddsportalen

Beste praksis

Beste praksis er innarbeidet i rutiner og oppsett av idrettslagets regnskap og økonomirapportering. Vi har laget brukerveiledning for regnskap og lønn, tilpasset det enkelte idrettslag. Her får dere oversikt over hvilke oppgaver idrettslaget skal utføre og hvordan. Mer informasjon ligger i økonomihåndboken.

Rådgivning

TheVIT skal være idretts-Norges beste støtteapparat innen økonomi, regnskap/lønn, HR og drift. Våre rådgivere kjenner drift av idrettslag, med erfaring som styreleder, daglig leder, kasserer/økonomiansvarlig osv. Vi er tilgjengelig for ditt idrettslag når dere har behov for det.

Frank Olsen

Frank R. Olsen


SENIOR RÅDGIVER

Tjenester: CFO Services

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn