Lederrådet: Episode 3

I denne artikkelen kan du lese om episode 3 av Lederrådet hvor vi diskuterer den nye arbeidshverdagen med HR direktør i Telenor, Anne Flagstad.

  1. Hjem
  2. Lederrådet
  3. Lederrådet: Episode 3

Slik har Telenor utviklet en arbeidshverdag som vil lede digitaliseringen av Norge

I denne episoden møter vi HR direktør i Telenor Norge, Anne Flagstad. Vi diskuterer hvordan Telenor tenker om hjemmekontor og hva de er opptatt av når det gjelder fremtidens arbeidsplass.

I dag ser det ut til at virksomheter har ganske ulik oppfatning til hvordan fremtidens arbeidsplass vil se ut. Noen forventer at alle skal komme tilbake til kontoret hver dag, andre snakker om en hybrid hverdag, mens noen er opptatt av å gi sine ansatte mest mulig fleksibilitet. Telenor var en av aktørene som var tidlig ute med å gi ansatte valget om bestemme hvor de vil jobbe. Mye har skjedd siden det, men likevel er det viktig for Telenor å gi mest mulig fleksibilitet til deres ansatte.

Lytt til episoden her
Anne Flagstad

Motivasjon og tilrettelegging på topp til tross for “corona-trøtte” ansatte

I begynnelsen av pandemien og hjemmekontortilværelsen sendte Telenor ut en undersøkelse til alle ansatte hvor tilbakemeldingen var at det å jobbe hjemmefra gikk overraskende bra. Det var ikke på grunn av digitale verktøy, da dette var før Telenor implementerte f.eks Microsoft Teams. Tidlig tok Telenor grep og skjønte at det fantes en annen måte å jobbe på, som ingen egentlig trodde var mulig. I begynnelsen av hjemmekontortilværelsen inviterte de med ansatte og gikk gjennom hva som fungerte bra og hva som kunne forbedres. I tillegg har de hver tredje måned målt motivasjon og tilretteleggelse hos deres ansatte. Tilretteleggingen har holdt seg stabilt høyt, mens motivasjonen har falt litt grunnet det Anne Flagstad kaller naturlig “coronatretthet”.

Les mer om den nye arbeidshverdagen her

Selv om Telenor har hatt en god erfaring med implementering av hjemmekontor gjennom pandemien, har de også støtt på utfordringer. Det har underveis oppstått bekymringer rundt kompetanseutvikling, læring og karriereutvikling når man ikke får møtes fysisk. Løsningen på bekymringen for Anne og Telenor var å inkludere medarbeiderne i utviklingen av den nye arbeidshverdagen. I juni i fjor satte de i gang med et tjenestedesignprosjekt for å utvikle denne nye arbeidsmåten i felleskap med medarbeidere i Telenor. Hittil har 230 medarbeidere vært inkludert for å diskutere utfordringer og muligheter knyttet til dette. “Vi har hentet innsikt, prioritert riktig, og utviklet løsninger. Dette konseptet heter i dag Smidig Dag”, forteller Anne Flagstad.

“Vår visjon er å utvikle en arbeidshverdag som er best mulig for meg og mitt liv, samtidig som Telenor fortsetter å lede an i digitaliseringen av Norge”
Anne Flagstad, HR direktør i Telenor Norge.

Gjensidig tillit er nøkkelord for Telenors nye arbeidshverdag

Mange virksomheter har lagt opp til forskjellige krav om et visst antall dager på kontoret. Telenor har gått bort ifra slike krav og legger opp til at en slik beslutning gjøres i felleskap i dialog mellom leder og medarbeider, hvor de er avhengig av en gjensidig tillit. Anne er klar på at de arbeidsrettslige forholdene ikke endrer seg avhengig av hvor de ansatte jobber. Arbeidsoppgavene er de samme, arbeidstiden er lik som før og de ansatte skal ha samme HMS oppfølging som tidligere. Anne understreker at det viktigste for virksomheten er drift og beredskap, men utover det vil leder og medarbeider ha frihet til å finne en løsning som passer best. Hun fortsetter med å si at de aller fleste har et veldig bevisst forhold til arbeidshverdagen og hvordan de vil bruke kontoret fremover.

Derfor er ikke Telenor bekymret over kulturen på arbeidsplassen

Telenor er tilstede i over 20 steder i landet. Det vil si at de allerede før pandemien var kjent med distanseledelse. “Det vi derimot har oppnådd nå er at ansatte som sitter forskjellige steder har følt seg mye mer inkludert”, sier Anne Flagstad i det hun fastslår at geografidimensjonen har forandret seg og viktigheten av hvor ansatte sitter i landet har blitt mindre. Anne påpeker at mye av tilliten Telenor baserer seg på i den nye ordningen handler om selvledelse. “Ansatte må ha et bevisst forhold til hva de trenger av sin leder og hva slags tillit man trenger og agere innenfor”, sier hun.

På spørsmål om bekymring rundt kultur på arbeidsplassen forteller Anne at team og kollegastøtte er temaer som Telenor har lagt stort fokus på og at de nå virkelig har sett betydningen av det. “Vi ser at vi under pandemien har hatt mye høyere bevissthet når det gjelder å rekke ut til hverandre og være oppmerksom på kollegaer som kanskje er sårbare”, forteller hun i det hun poengterer at det er i dette kulturen i Telenor ligger. “Vår oppgave som arbeidsgiver er ikke å være bekymret for kulturen, men å fasilitere og tilrettelegge den kulturen vi allerede er i gang med”, avslutter Anne.