Finansieringsrådgivning

Vi hjelper deg med å skape grunnlag for vekst og utvikling av virksomheten.

 1. Hjem
 2. Tjenester
 3. CFO Advisory
 4. Finansieringsrådgivning

Finansiering - gode råd er viktig

En virksomhet i en oppstarts- eller vekstfase vil kunne ha andre utfordringer til finansiering enn en godt etablert og stabil virksomhet.

En vekstvirksomhet vil måtte foreta avveiinger om hvorvidt man skal slippe til flere på eiersiden, og/eller skaffe seg god fremmedfinansiering til rimelige vilkår. Det vil være avgjørende at virksomheten har kapasitet og kompetanse til å skaffe seg en riktig finansiering, slik at virksomheten ikke forsinkes unødig i å realisere sine planer.

Dette må du tenke på for en best mulig finansiering

Det er mange forhold som må tas hensyn til når en best mulig finansiering skal etableres.

Her viser vi hvordan vår tilnærming som din økonomiansvarlige normalt vil være:

 • Forstå virksomhetens historie, nå-situasjon, ambisjoner og behov for finansiering
 • Forstå nåværende eieres situasjon, risikoappetitt og mål for sitt eierskap
 • Vurdere sammen med øvrig ledelse hvilke finansieringspartnere som kan være aktuelle, både når det gjelder egenkapital og fremmedkapital. Dersom det er behov for mer egenkapital, er det viktig å vurdere om dette skal skje gjennom en passiv eller aktiv eier, og hvilken profil en ideell partner har
 • Forstå og foreslå en tidslinje for prosessen med å skaffe ny finansiering, inklusiv behov for og eventuell gjennomføring av en verdivurdering dersom kapitalbehovet omfatter egenkapital.
 • Klargjøre nødvendige data og utarbeide et tydelige «finansieringscase». I tilfelle behov for en DD-prosess fra ny investor, vil vi legge til rette for og følge opp en slik prosess.
 • Engasjere og følge opp eventuell bistand fra en ekstern spesialist
 • Identifisere mulige investorer og/eller fremmedkapital kilder. Planlegge og delta aktivt i tilnærmingen og eventuelle forhandlinger med disse.
 • Vurdere og rangere investorer/fremmedkapital kilder ut fra definerte kriterier og delta i beslutningen av valg av finansieringskilde
Jan Arild Stenberg

Jan Arild Stenberg


LEDER CFO SERVICES

Tjenester: CFO Services

Avdeling: Oslo Halden

Telefon E-post LinkedIn

RIKTIG FINANSIERING EN FORUTSETNING FOR VEKST

Riktig finansiering av virksomheten er svært viktig. Dette gjelder både tilstrekkelig egenkapital og partnere på fremmedkapital siden.

Det krever erfaring, kontakter og tid for å kunne etablere en best mulig finansiering av virksomheten. Som din økonomiavdeling er dette selvsagt en viktig del av vår oppgave.

Ta kontakt om finansiering