Likviditetsstyring

Kontantstrøm og likviditet er selve pulsåren i en virksomhet. Vi hjelper deg med å lykkes.

 1. Hjem
 2. Tjenester
 3. CFO Advisory
 4. Likviditetsstyring

Likviditetsstyring

Kontantstrøm og likviditet er selve pulsåren i en virksomhet. Uten tilgang på likviditet er det ikke mulig å fortsette driften. Svak likviditet tar mye oppmerksomhet fra ledelsen, samt at det i tillegg direkte hemmer utviklingen av virksomheten.

TheVIT Forklarer: Likviditetsstyring

Det er mange begrep innen økonomifaget som man kanskje ikke helt vet betydningen av. Som næringslivets beste støtteapparat har vi derfor valgt å forklare noen av disse. Som her: Likviditetsstyring.

Jan Arild Stenberg

Jan Arild Stenberg


LEDER CFO SERVICES

Tjenester: CFO Services

Avdeling: Oslo Halden

Telefon E-post LinkedIn

Når kontantstrømmen er så viktig for en virksomhet, er det i mange tilfeller overraskende at den får så lite oppmerksomhet, eller at det er daglig leder som må engasjere seg aktivt i dette, når tiden heller skulle vært brukt på vekst og utvikling av kjernevirksomheten.

Mange forhold påvirker kontantstrømmen

Det er mange forhold som påvirker kontantstrømmen og en effektiv cash management. Slike forhold vedrører både interne prosesser, kostnadsforbruk, kapitalbindinger samt betalingsbetingelser både for kunder og leverandører.

Vår tilnærming til Cash Management

Her viser vi hvordan vår tilnærming som din økonomiansvarlige normalt vil være:

 • Skaffe oss oversikt over likviditetssituasjonen og nåværende finansieringskilder inklusiv finansiering av vesentlige prosjekter
 • Analysere og identifisere mulige forbedringsområder og mulige trusler for likviditetssituasjonen
 • Sørge for riktig og løpende rapportering av likviditetssituasjonen
 • Vurdere om betalingsbetingelsene og faktisk kredittid til kunder er optimal
 • Vurdere ordre- og faktureringsprosess for å se om den er optimal
 • Vurdere om betalingsbetingelsene og faktisk kredittid til leverandørene er optimal
 • Vurdere kredittfasiliteter hos banken samt eventuell factoring
 • Etablere god dialog med bankforbindelse, eventuell andre finansieringskilder
 • Vurdere om kapital er unødvendig bundet i verdier som ikke bidrar til oppfyllelse av selskapet mål
 • Gjennomføre de endringene vil blir enige om
 • Utarbeide likviditetsbudsjetter og –prognoser

Har din virksomhet optimalisert sin Cash Management i dag?

Hvis svaret er ja, så hjelper vi deg å opprettholde dette mens du og dine dyktige medarbeidere fokuserer fullt ut på kjernevirksomheten.

Hvis svaret er nei, så tar en av våre meget dyktige økonomisjefer tak i forbedringsområdene for din kontantstrøm umiddelbart fra oppstarten av vårt oppdrag.