Management for hire

Noen ganger trenger man solid kompetanse i en begrenset periode. Andre ganger permanent, men ikke på full tid.
Vi hjelper deg uansett.

  1. Hjem
  2. Tjenester
  3. Management for hire

Management for hire

Hos TheVIT kan du leie alle typer ressurser innenfor økonomi og administrasjon. Våre kompetanse områder omfatter;

  • Controlling
  • Analyse
  • Økonomisjefer
  • CFO profiler
  • HR Kompetanse

Midlertidig leie av kompetanse

Du har kanskje et midlertidig behov av ulike grunner, det være seg fordi en av dine ansatte er midlertidig syk, behov for en lengre ferie, eller dere rett og slett har et midlertidig kompetanse behov. Uansett kan vi i TheVIT hjelpe deg med dette. Du behøver heller ikke engasjere oss på 100% oppdrag som er det vanlige ved innleie. Vi setter på den kompetansen du har behov for, i det omfanget du trenger, og i den perioden du har behov for. Vår fleksible løsning gjør det enkelt for deg å få dekket akkurat ditt behov.

Stein Ragnar Noreng

Stein-Ragnar Noreng


ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn
Shutterstock 574838575

Bruker du som leder for mye tid selv på økonomi- og/eller HR-området?