Lurer du på om din økonomifunksjon er så god som den bør være?

Last ned vår artikkel og les om hvilke forhold og momenter som er viktig å vurdere.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Lurer du på om din økonomifunksjon er så god som den bør være?
DSC8062
Publisert 24 nov. 2023

De fleste økonomifunksjoner, enten de er små eller store, må forholde seg til endringer. Økt konkurranse, ny teknologi, nye regulatoriske krav, kostnadspress og økte krav til relevant og tidsriktig rapportering, er alle forhold som CFO/økonomiansvarlig må forholde seg til.

Utfordringen fremover er å gjøre økonomifunksjonen relevant for ledere og organisasjonen for øvrig. Og på en slik måte at økonomifunksjonen bidrar til verdiskapningen på en best mulig måte inn i en omskiftelig fremtid.

Det er ingen fasitsvar på hvordan dette skal gjøres, men det er noen forhold som er viktig å tenke gjennom. Vi har satt sammen noen momenter vi mener det er viktig å vurdere i artikkelen som du kan laste ned.

Last ned artikkelen her: 

Økonomifunksjon for fremtiden

Vi håper dette vil være til nyttig lesning for deg som opptatt av hvordan økonomifunksjonens bidrag til virksomhetens verdiskapning kan økes.

God lesning!